PRINCE2 Sertifiseringer

PRINCE2 er en anerkjent metodikk for prosjektledelse som brukes av privat så vel som offentlige bedrifter. En sertifisering i denne metodikken kan være lurt for deg som vil jobbe med prosjektledelse og dermed gi deg et fortrinn på jobb og på arbeidsmarkedet.

Det finnes to nivåer innen PRINCE2 sertifisering Foundation og Practitioner og det finnes 2 retninger PRINCE2 og PRINCE2 Agile.

Foundation nivået
Gjennomgår metodikken og begrepene og under selve sertifiseringstesten testes du på nettop dette gjennom en flervalgsoppgave med 60 spørsmål.

Practitoner nivået
Skal vise hvordan PRINCE2 metodikken anvendes og du testes i om du får til dette gjennom en case-basert flervalgsoppgave.

 

 • Eksamensspråk: Engelsk eller norsk
 • Flervalgsoppgave
 • 60 spørsmål 
 • 33 må være riktig besvart for å bestå (55%)
 • Tid tilgjengelig er 1 time + 15 min for de som ikke har engelsk som morsmål
 • Ingen hjelpemidler er tillatt
 • Eksamensspråk: Engelsk eller norsk
 • Flervalgsoppgave
 • 68 spørsmål
 • 38 må være riktig besvart for å bestå (55%)
 • Tid tilgjengelig er 2,5 timer + 38 min for de som ikke har engelsk som morsmål
 • Testen er en åpen-bok-eksamen, men det er bare tillatt å ta med den offisiell PRINCE2 manualen Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition
 • Eksamensspråk: Engelsk
 • Flervalgsoppgave
 • 50 spørsmål 
 • 55% riktig for å bestå 
 • Tid tilgjengelig er 1 time + 15 min for de som ikke har engelsk som morsmål
 • Ingen hjelpemidler er tillatt
 • Krever bestått PRINCE2 Foundation eller PRINCE2 Agile Foundation sertifisering
 • Eksamensspråk: Engelsk
 • Flervalgsoppgave
 • 50 pørsmål
 • 60% riktig for å bestå eksamen
 • Tid tilgjengelig er 2.5 time + 38 min for de som ikke har engelsk som morsmål
 • Open bok eksamen hvor boken PRINCE2 Agile® Guidance  kan brukes som oppslagsverk (bare i fysisk form - ikke digital eller som printet PDF)

Retningene du kan velge mellom:

PRINCE2 - prosjektledermetodikk for alle typer prosjekter, store så vel som små, innen for alle områder.

PRINCE2 Agile - prosjektledermetodikk basert på PRINCE2 som drar med seg agile teknikker og egner seg dermed i smidige prosjekter og organisasjoner.