#5 Video som uttrykksform (2x45 min)

Variasjon av uttrykksformer er viktig for studentenes motivasjon og for å omfavne alle i et klasserom. Microsoft365 tilbyr flere løsninger der studentene kan bruke video og lyd til å produsere et produkt. Vi vil se nærmere på Opptak i PowerPoint, FlipGrid og Stream i denne modulen.

For at alle elever skal kunne få vist sin kompetanse, er det viktig å kunne tilby en variasjon i hvordan de kan uttrykke hva slags kompetanse de har tilegnet seg. I dette webinaret ser vi nærmere på hvilke løsninger Microsoft har til videoproduksjon i sitt økosystem. 

Vi viser deg hvordan denne uttrykksformen gir deg som lærer et godt overblikk over elevenes kompetanse, og hvordan mediet kan bidra til større engasjement og elevinvolvering. 

 

De andre webinarene innenfor MS365 er: 

Du møter instruktører som gjennom mange års erfaring i norske klasserom, har en god forståelse av skole og læreres arbeidshverdag. Våre instruktørers sertifisering og nære samarbeid med Microsoft innebærer at vi er en del av Microsoft sitt Team av globale opplæringspartnere, og at våre pedagogiske veiledere har full tilgang til Microsoft sine ressurser, inkludert læringsressurser, nettverk og innovasjonsprosjekter for utdanning.

delta fra der du er online brukerkurs