#2 MS Teams – Praktisk bruk i undervisningen (2x45 min)

Microsoft OneNote er en genial digital kladdebok. I denne modulen vil du få en innføring i hvorfor og hvordan OneNote er et godt egnet program til planlegging, vurdering og prosessorientert arbeid mellom lærer og studenter.

I denne modulen går vi litt dypere ned i Teams og ser på praktiske undervisningssituasjoner der verktøyene blir en god støtte for lærer og elev.

Vi viser hvordan oppgave-verktøyet i Teams gjør det enkelt å distribuere oppgaver med ulikt innhold til enkeltelever og elevgrupper, samt hvordan du som lærer kan jobbe prosessorientert på en oppgave ved å gi tilbakemeldinger for videre arbeid på oppgaven.

Du vil også få demonstrert nye verktøy som Lesefremdrift tilhørende oppgaver som er et godt verktøy i leseopplæringen eller språkfag, samt verktøy som kan hjelpe elever med ulike utfordringer som gjør at de trenger tilpasninger.    

delta fra der du er online brukerkurs