#4 Tilgjengelighetsverktøy i et inkluderende klasserom (2x45 min)

Microsoft sine tilgjengelighetsverktøy er blant de beste på markedet. Vi går gjennom ulike verktøy som kan støtte studentene og være med på å inkludere flere i den ordinære undervisningen samt pedagogiske grep du kan ta for å inkludere flere.

I dette webinaret setter vi fokus på inkluderende undervisning. Microsoft har bygget inn verktøyer i form av diktering, talesyntese og oversetting i de fleste av sine programmer, og vi viser deg hvordan vi kan bruke disse verktøyene til at elever med ulike utfordringer kan mestre mer. 

Vi gir deg også råd på hvordan du kan designe oppgaver og læringsløp som har lav inngangsterskel og god takhøyde - og som dermed gir rom for at alle mestrer på sitt nivå.    

 

De andre webinarene innenfor MS365 er: 

 

Du møter instruktører som gjennom mange års erfaring i norske klasserom, har en god forståelse av skole og læreres arbeidshverdag. Våre instruktørers sertifisering og nære samarbeid med Microsoft innebærer at vi er en del av Microsoft sitt Team av globale opplæringspartnere, og at våre pedagogiske veiledere har full tilgang til Microsoft sine ressurser, inkludert læringsressurser, nettverk og innovasjonsprosjekter for utdanning.

delta fra der du er online brukerkurs