Teamwork Administrator Associate

Microsoft 365 Teamwork Administrator sertifiseringen dokumenterer at du kan konfigurere, rulle ut og administrere SharePoint (både online, on-premises og hybrid), OneDrive og Teams, og sørge for effektiv samhandling.

 

For å bli Teamwork Administrator må du bestå to obligatoriske tester:

 

OBS! Har du allerede bestått eksamen 70-339: Installing and Configuring Windows 10, trenger du kun å ta eksamen MS-302 for å oppnå sertifiseringen..

Eksamen nr 1:

Eksamen MS-300: Deploying M365 Teamwork

Anbefalt kurs som forberedelse
MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork

Eksamen nr 2:

Eksamen MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid

Anbefalte kurs som forberedelse: MS-301: Deploying SharePoint Server Hybrid

Neste steg: Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert

Med Teamwork Administrator Associate sertifiseringen i boks, kan du gå videre til neste sertifiseringsnivå som er Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert