Hvordan skrive en god CV

Å lage en god CV er det første skrittet i prosessen med å lete etter ny jobb. Har du en fullstendig og oversiktlig CV vil dette være til god hjelp både med å skrive en bra søknad og forberede deg til intervjuet. En CV skal organiseres i omvendt kronologisk rekkefølge og den skal inneholde en kort og konsis beskrivelse av jobberfaring, utdannelse og andre viktige verv og kvalifikasjoner. Ikke minst bør den skrives i et format som er ryddig og oversiktlig. Normalt sett bør ikke din CV overskride 2 sider.

Noen kurs kan være mer aktuelle for en jobb enn en annen. Det samme gjelder fokuset på nøkkelkvalifikasjoner, kompetanse og om man velger å framheve tidligere sommerjobber eller lignende fordi de er relevante for den jobben du søker. Det er dermed lurt å skreddersy CV-en til akkurat den jobben du søker ved å fremheve det som er relevant, og luke ut det som er mindre interessant.

En måte å gjøre dette på er å starte med en egen basis-mal som inneholder absolutt all informasjon om det du har drevet med som kan ha relevans i en jobbsøkersammenheng, organisert som en fullstendig CV. I denne kan du fort gå over 2-siders-grensen, men den gjør det lett å klippe og lime sammen en CV som er lettlest for arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer (merk at det somregel er små sommerjobber og mindre viktige ting som kan siles ut, lengre arbeidsforhold og utdanning bør alltid være med).

Det er veldig viktig å ikke lyve eller skryte på seg mer kunnskap enn det du faktisk har. En god intervjuer kan forholdsvis lett stille kontrollspørsmål, og en uriktig fremstilling av dine evner kommer særdeles dårlig frem i et intervju.

Her er standard elementer som bør være med i hovedsakelig den samme rekkefølgen:

 

 1) Personalia og kontaktinformasjon

Adresse og kontaktdata slås ofte sammen med fødselsdato/år og sivilstand rett under overskriften/navnet ditt øverst. Pass på at du har en e-postadresse som virker seriøs og at kontaktinformasjonen du gir er oppdatert.

2) Utdanning

Utdanning skal settes opp etter dato, med den siste utdanningen først. Ta med både tidsrom, utdanning og lærested. Det er vanlig å sløyfe grunnskole, og ofte også videregående skole dersom dette er en forutsetning for den videre utdanningen som en har tatt.
Har du lite høyere utdanning, er det naturlig å ta med grunnskole og videregående skole. Hvis du er nyutdannet eller nylig har begynt i arbeidslivet, bør utdanning komme før arbeidserfaring i CV-en. Har du solid eller svært viktig arbeidserfaring å skilte med, bør det være omvendt.

3) Arbeidserfaring

Arbeidserfaringen skal også settes opp etter dato med den siste arbeidsplassen først. Her bør du ta med både tidsrom, arbeidsgiver og stillingsbetegnelse. Det er også en fordel å ta med en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver eller ansvarsområder.
Er selskapet ukjent kan det være lurt å nevne hva de driver med. Dersom du har mye arbeidserfaring er det ikke nødvendig å skrive opp alle sommerjobber og deltidsjobber fra langt tilbake.

4) Kurs

Hvis du har deltatt på kurs, settes dette opp i en egen temadel. Også dette settes opp etter dato med det siste kurset først. Ta med tidsrom, kurs og kursarrangør.

5) Språk

Du bør også ha med en temadel med hvilke språk du kan. Men vær realistisk og ikke overdriv språkkunnskaper. Du kan for eksempel bruke betegnelsene grunnleggende, god, meget god eller flytende, for å fortelle hvor godt du behersker språket. Ofte skiller en også mellom kvalifikasjoner skriftlig og muntlig

6) Øvrige opplysninger

Det er vanlig å ha med et kort avsnitt hvor du kan fortelle om interesser, fritidsaktiviteter, utstrakt reisevirksomhet, organisasjonserfaring og annet som kan ha relevans for potensielle arbeidsgivere. Har du spesielt mye organisasjonserfaring kan du også sette opp dette som en egen temadel

7) Referanser

Hvorvidt kontaktinformasjon til referansene tas med på CV-en kan variere. Om du for eksempel søker mange jobber kan det være lurt å skrive at kontaktinformasjon oppgis på forespørsel. Uansett bør man kontakte referansene på forhånd slik at de er forberedt på eventuelle henvendelser.