Hvordan skrive en god CV

Å lage en god CV er normalt første skrittet i prosessen med å lete etter ny jobb. Har du en fullstendig og oversiktlig CV vil dette være til god hjelp, både med å skrive en god søknad og forberede deg til intervjuet.

Utforming av CV

En CV bør organiseres i omvendt kronologisk rekkefølge og den skal inneholde en kort og konsis beskrivelse av jobberfaring, utdannelse og eventuelt andre viktige verv og kvalifikasjoner. En god CV bør skrives i et format som er ryddig og oversiktlig og ikke overskride mer enn to sider Om du har lang erfaring som du mener må synliggjøres kan du evt. utforme vedlegg.

Hva skal med i en god CV

Noen kurs kan være mer aktuelle for en jobb enn en annen. Det samme gjelder fokuset på nøkkelkvalifikasjoner og kompetanse, samt om du velger å fremheve tidligere sommerjobber eller lignende fordi de er relevante for den jobben du søker. Å skrive en god CV innebærer at du skreddersyr den for akkurat den stillingen du søker ved å fremheve det som er relevant, og utelate det som er mindre interessant.

Les også: Hvordan skrive en god søknad

CV-mal

Det å systematisere hva du har oppnådd i tidligere arbeidsforhold er en nyttig øvelse, både for å skrive en god CV og for å være best mulig forberedt til et intervju. En måte å gjøre dette på er å starte med en egen basis-mal. Denne burde inneholde absolutt all informasjon om det du har drevet med, som kan ha relevans i en jobbsøkersammenheng. En god CV vil være organisert som en fullstendig CV. Det vil være enkelt å overskride 2-siders-grensen, men en god CV-mal gjør det lett å klippe og lime sammen en CV som er oversiktlig for arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer. Legg merke til at det som regel er kortere sommerjobber og mindre viktige ting som kan ekskluderes. Lengre arbeidsforhold og utdanning bør alltid være med. Husk at en god CV er leservennlig, og det skal være lett å orientere seg og få et overblikk.

Sannferdig informasjon

Det er veldig viktig å ikke lyve eller skryte på seg mer kunnskap enn det du faktisk har i en CV og under intervjuet. En god intervjuer kan forholdsvis lett stille kontrollspørsmål fra din CV, og en uriktig fremstilling av dine evner kommer særdeles dårlig frem i et intervju.

Tips til utforming av CV-en

Her er standard elementer som bør være med i en CV, hovedsakelig i den samme rekkefølgen:

1) Personalia og kontaktinformasjon

Adresse og kontaktdata slås ofte sammen med fødselsdato/år og sivilstand rett under overskriften/navnet ditt øverst. Pass på at du har en e-postadresse som virker seriøs og at kontaktinformasjonen du gir er oppdatert. Gjerne ta med lenke til din LinkedIn-profil, da dette kan styrke din CV.

2) Arbeidserfaring

Arbeidserfaringen skal også settes opp etter dato med den siste arbeidsplassen først. Her bør du ta med både tidsrom, arbeidsgiver og stillingsbetegnelse. Det er også en fordel å ta med en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver eller ansvarsområder.
Er selskapet ukjent kan det være lurt å nevne hva de driver med. Dersom du har mye arbeidserfaring er det ikke nødvendig å skrive opp alle sommerjobber og deltidsjobber fra langt tilbake.

3) Utdanning

Utdanning skal også settes opp etter dato, med den siste utdanningen først i en god CV. Ta med både tidsrom, utdanning og lærested. Det er vanlig å sløyfe grunnskole, og ofte også videregående skole dersom dette er en forutsetning for den videre utdanningen.

Har du lite høyere utdanning, er det naturlig å ta med videregående skole. Hvis du er nyutdannet eller nylig har begynt i arbeidslivet, bør utdanning komme før arbeidserfaring i CV-en. Har du solid eller svært viktig arbeidserfaring å vise til, bør det være omvendt.

Dersom du har gode karakterer så vil det telle positivt å vise det i din CV.

4) Kurs/sertifiseringer

Hvis du har deltatt på kurs, settes dette opp i en egen temadel. Dette settes også opp etter dato med det siste kurset først. Ta med tidsrom, kurs og kursarrangør. På samme måte lister du også opp sertifiseringer dersom du har dette.

5) IT-kunnskaper

De fleste stillinger i dag jobber i noe eller større grad med IT. En god CV viser til en liste over dine kunnskaper og ferdigheter innen teknologi du behersker, som eksempelvis programmer, diverse verktøy, etc. Du bør gradere kompetansen i en skala ut ifra hva du kan meget godt, godt eller grunnleggende.

6) Språk

Du bør også ha med en temadel med hvilke språk du behersker. Husk å være realistisk og ikke overdriv språkkunnskaper. Du kan for eksempel bruke betegnelsene grunnleggende, god, meget god eller flytende, for å fortelle hvor godt du behersker språket. Ofte skiller en også mellom kvalifikasjoner skriftlig og muntlig.

7) Øvrige opplysninger

Det er vanlig å ha med et kort avsnitt hvor du kan fortelle om interesser, fritidsaktiviteter, utstrakt reisevirksomhet, organisasjonserfaring og annet som kan ha relevans for potensielle arbeidsgivere. Har du spesielt mye organisasjonserfaring kan du også sette opp dette som en egen temadel.

8) Referanser

Hvorvidt kontaktinformasjon til referansene tas med på CV-en kan variere. Om du for eksempel søker på flere stillinger, kan det være lurt å skrive at kontaktinformasjon oppgis på forespørsel. Uansett bør du kontakte referansene på forhånd, slik at de er forberedt på eventuelle henvendelser.

Les også: Intervjuet

Rådene ovenfor gir deg grunnlaget til hvordan du kan skrive en god CV. Det kan være utslagsgivende om du blir innkalt til et intervju eller ikke. Du bør derfor avsette god tid for å utforme en god, målrettet CV da en CV gir inntrykk av hvem du er. La gjerne en du kjenner lese gjennom for korrektur. Sammen med en god søknad vil en gjennomarbeidet CV maksimere sannsynligheten for at du får komme til intervju. Om du blir innkalt til et intervju avhenger også selvsagt av at du søker en jobb du er en match mot. Under finner du en CV-mal som du kan ta som et utgangspunkt for å utforme og skrive en god CV. Trykk på den slik at den lastes ned på din PC.

 

CV mal