Hvordan skrive en god søknad

Selv om utformingen av CV-en er det første skrittet i selve prosessen, så er søknaden det dokumentet rekruttereren eller arbeidsgiveren ser først.

Søknaden skal være lettlest, forholdsvis kort, og skreddersydd til akkurat den stillingen du søker. Den skal ha en formell stil og være utformet som et brev. Noen anbefaler å være ekstra kreativ og original for å bli lagt merke til i mengden, men dette bør vurderes etter hvordan stilling du søker på. Det er nok ikke en fordel å skrive søknaden på rosa papir med parfyme på hvis du søker jobb som programmerer i et stort IT-firma.

En hovedregel er å være påpasselig med å sy søknaden sammen slik at den svarer på det stillingsannonsen spør etter og at den får frem at du er motivert for å gjøre den typen arbeid som utlyses.

I søknaden har du mulighet til å trekke frem hvilke av dine kvaliteter som gjør akkurat deg attraktiv for stillingen. Forsøk derfor å vinkle din erfaring og dine egenskaper til å passe inn med det som blir etterlyst i stillingsannonsen. Dersom du ser at du har noen av trekkene, men ikke alle bør du forklare hvordan dine egenskaper likevel er høyst aktuelle for jobben. Ikke forsøk å skryte på deg å være noe du ikke er. Når det er sagt skal du likevel tillate deg å snakke positivt om deg selv i større grad enn hva den typiske norske janteloven tilsier.
 
Du kan også forsøke å «friste» arbeidsgiveren til å ville høre mer om deg ved å nevne interessante eller viktige prestasjoner uten gå i dybden, men vær forberedt på å kunne gi et godt svar på spørsmål om dette dersom du kommer inn til intervju.

Noe som fort gjør at en søknad faller igjennom er skrivefeil. Få derfor gjerne noen til å lese igjennom søknaden, rette feil og gi tilbakemeldinger.