Tips til jobbintervjuet

Intervjusituasjonen:

Intervjuet har flere mål. Et mål, det mest innlysende, er at arbeidsgiveren ønsker å få et bilde av deg som er så riktig som mulig i forhold til hvem du er, hva du kan og hvilke mål du har for framtiden. Et annet mål som kanskje er vel så viktig, men som ikke alltid blir fokusert på, er at det er du som faktisk skal jobbe der dersom du får tilbudet. Med dette i bakhodet er det lettere å se at intervjuet også er en dialog hvor du både skal presentere deg selv og få informasjon tilbake. Dette er et viktig poeng som kan hjelpe deg til å gjøre et bedre inntrykk under intervjuet i den grad det motiverer deg til å sette deg bedre inn i bedriften og hva stillingen innebærer. Forbered derfor spørsmål du kan stille underveis som kan belyse ting som er viktig for deg. Dette viser intervjueren at du har satt deg inn i hva de jobber med, hvordan de jobber, hvordan arbeidsmiljø de har og så videre.

De fleste intervjuer er ganske like i form av hva som blir gjennomgått. Du møter representantene fra bedriften, om det er én eller fler avhenger som regel av viktigheten til stilingen. De begynner med en presentasjon av firmaet og stillingen og hva de ser etter i en kandidat. Deretter får du mulighet til å fortelle om deg selv. Om man kommer inn til 2.gangsintervju er det vanlig å få vite mer om hva som står på agendaen, om ikke dette blir påpekt er det lurt for din egen del å spørre om det er noe du kan forberede.

Forberedelser:

Før intervjuet er det masse man kan gjøre klart.

1.Tenk igjennom mulige spørsmål og forbered gode svar. Ting som det er lurt å ha klare svar på er:

A) Hull i CV-en. Hva gjorde du imellom ansettelsesforhold eller forskjellige utdannelsesperioder? Her er det mye som kan vinkles som gode erfaringer selv om du ikke har noen eksamen eller attest å vise til fra perioden.

B) Gode egenskaper. Trekk frem to eller tre gode egenskaper og fokuser gjerne på hvordan de passer inn i jobbsammenheng. Vær forberedt på å kunne gi eksempler ut ifra hva du allerede har prestert! Alle kan si at de har gode relasjonsbyggende egenskaper, men om man ikke kan eksemplifisere er det bare ord

C) Dårlige egenskaper. Trekk frem to her også, og vær ærlig. Det gagner deg mest sannsynlig ikke å si at du er bare «alt for flink» eller «alt for perfeksjonistisk». Trekk heller frem noe oppriktig og vis at du er klar over forbedringspotensialet ditt. Deretter kan du heller fortelle noe om hvordan du allerede har jobbet for å forbedre det. Alle har tross alt noe de kan bli bedre til.

D) Kortvarige arbeidsforhold er somregel et faresignal for en arbeidsgiver og dermed noe du mest sannsynlig vil bli konfrontert med. Da kan man utdype at det for eksempel er oppdrag gjennom vikarbyråer, eller sommerjobber. Hvis det er en jobb du har sluttet i på grunn av uoverenskomster bør du ikke prate veldig negativt om arbeidsgiveren, det faller sannsynligvis ikke i god jord hos intervjueren, de skal tross alt forhåpentligvis ansette deg selv.

E) Din motivasjon for å jobbe i akkurat denne bedriften i akkurat denne stillingen.

2. Les stillingsannonsen nøye og trekk ut noen hovedpunkter du selv scorer godt på som du kan fokusere på under intervjuet.

3. Les din egen søknad nøye og forbered deg på å bli spurt ut om alt du hevder du kan i den.

4. Les deg opp om firmaet på hjemmesidene deres.

5. Tenk igjennom hvordan førsteinntrykk du gir. Frisk opp garderoben noe, slik at du ser presentabel ut når du kommer til intervjuet. Tenk igjennom hvordan type stilling du blir intervjuet til. Hvis du skal ha en rolle utad til kunder er det ekstra viktig å ta seg godt ut. Her kan man også forhøre seg om kleskoder i bedriften på forhånd. Om man matcher denne standarden har man somregel ingenting å frykte. Derimot om du går i slitte joggesko til et hvilket som helst intervju er sjansen stor for at du gjør et dårlig førsteinntrykk.

Under intervjuet:

1. Det første budet er å ikke lyve, ikke om dine egenskaper, ikke om dine prestasjoner og ikke om hva du kan. Selv om du skulle kommet deg igjennom intervjuet uten å bli avslørt, vil det mest sannsynlig skinne fort igjennom dersom du sier du er ekspert i noe du egentlig ikke kan særlig godt.

2. Når det er sagt er intervjuet en salgssituasjon hvor du tross alt selger deg selv. Derfor er det en fordel å vinkle det du snakker om på en positiv måte fremfor en negativ. Det er ingen ting i veien med å fremheve kvalifikasjonene sine uten å være skrytete.

3. Forsøk å ikke tenke på hvor nervøs du selv er. Godta heller at du har litt nerver. Det er helt naturlig og intervjueren har nok sett nervøse kandidater før.

4. Tenk over kroppsspråket ditt. Hvordan sitter du? Tilbakelent med armene i kors signaliserer at du er «låst» og skeptisk. Krumrygget og slapp holdning ser bare generelt mindre bra ut enn om du sitter oppreist.

5. Ha med deg en kopi av din egen søknad og din egen CV. Dette kan hjelpe deg under intervjuet og du virker bedre forberedt. Ha også med en kopi av attester du kan gi ifra deg om det skulle bli nødvendig.

6. Generelt sett bør man ikke skryte av andre jobbtilbud, men enten du blir spurt om det eller ikke burde du få det frem om du har kommet videre i andre prosesser eller ikke. Dette kan fremlegges helt konkret som ren fakta. Dette er spesielt viktig dersom du er i intervju hos et rekrutteringsbyrå da det eventuelt vil sette tidsbegrensninger på hvor fort du må sendes videre igjennom til arbeidsgiveren.

Hva kan intervjueren kreve at du svarer på?

Du som arbeidstaker er helt klart den utsatte i en intervjusituasjon. Du skal forsøke å gjøre et godt inntrykk og være åpen og ærlig. Men det er ikke alle spørsmål du er nødt til å svare på. Kort oppsummert gjelder det at graviditet, adopsjon og familieplanlegging, politisk syn, medlemsskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, alder, samt religion og livssyn, skal være unntatt fra intervjuet. Artikkelen under gir et kort innblikk i problematikken rundt dette. Les artikkel