Glasspaper deler

17.10.2018
Hva skal virksomheter som mangler IT-sikkerhetskompetanse gjøre i en verden med et stadig større trusselbilde?
Daglig står det om sikkerhetsbrudd og trusler mot offentlige og private virksomheter, og truslene er økende. Det offentlige investerer i sitt statsbudsjett atskillig mer i IT-sikkerhet, men hva skal virksomhetene gjøre når 6 av 10 virksomheter  i  Abelia  opplever mangel på IT-kompetanse, hvorpå savnet er spesielt stort innen IT-sikkerhet. Problemet relaterer seg mye til at virksomhetene ikke klarer å attrahere IT-sikkerhetspersonell til sin virksomhet.
15.10.2018
Hvordan bør norske virksomheter håndtere trusler?
Norge er et av landene i verden som opplever flest sikkerhetstrusler daglig med store konsekvenser for virksomhetens omdømme og økonomi. Hvordan bør ledere i norske virksomheter minimere sannsynligheten for at truslene rammer deres virksomhet i tillegg til å minimere en potensiell skade?
08.10.2018
Store sikkerhetsglipp i nasjonal sikkerhetsmåned
Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned og de siste ukene har vi vært vitne til to store sikkerhetsglipp. Facebook var først ut, hvor hele 50 millioner brukere kan ha blitt rammet av sikkerhetsbrist som følge av et dataangrep. E24 skriver at feilen skal ha ligget i en kode som ble utviklet i forbindelse med en oppdatering av opplastingsverktøyet for videoer. Utfallet av dette kan ha ført til at de 50 millioner brukerne har personlig informasjon på avveie.
30.04.2018
Nasjonal Sikkerhetsmåned: Ny opplæringspartner i 2018
XtraMile blir ny kurspartner for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018. NorSIS, som arrangerer den landsomfattende kampanjen, har som mål å øke kunnskapen om IT-sikkerhet og skape en tryggere digital hverdag hos virksomheter over hele landet. Årets tema «Skadelig e-post og svindel på nett» skal sikre at bedriftene blir bedre rustet i kampen mot disse utfordringene
30.04.2018
Glasspaper har ansatt ny leder for bemanning
Even Sørlie begynte i dag i Glasspaper People som leder for bemanning. Glasspaper People har i dag et betydelig antall utleide medarbeidere innen IT og forvalter en rekke offentlige og private rammeavtaler i tillegg til å levere til SMB markedet. Even har solid erfaring fra bransjen. Even er en pioner i bransjen. Han begynte sin karriere i Manpower og ble senere en viktig bidragsyter i Elan (nå Experis) før han som en sentral bidragsyter var med på å bygge opp bemanningsenhetene innen IT og engineering i Top Temp. Even jobbet fram til nylig som salgs- og markedsansvarlig  i Technogarden Magellan AS.
19.04.2018
Glasspaper lanserer CRMAP, neste generasjons styringssystem innen risikostyring dynamisk og compliance
16. april gikk startskuddet for lanseringen av programvaren CRMAP. CRMAP er utviklet av ledende fagspesialister innen risikostyring og compliance som savnet et spisset, helhetlig risiko og compliance system som bygger godt oppunder bestepraksis for hvordan en virksomhet bør jobbe med risikostyring og compliance. CRMAP passer godt både for offentlige og private virksomheter.