Microsoft University: Veien til en Vellykket IT-Karriere med Glasspaper Learning

Glasspaper Learning i regi av Microsoft University tilbyr et dynamisk traineeprogram som former fremtidige IT-eksperter. Gjennom samarbeid med bransjeeksperter og tilpasning til markedet sikrer de at traineene får relevant opplæring innen Microsoft-teknologier.

Hroar Henriksen, Business Manager for ITPro hos Glasspaper Learning, deler innsikt i hvordan Microsoft University tilpasses markedets behov. Med en erfaring som strekker seg tilbake til 2005, leder han arbeidet med å booke instruktører og utforme spesialiseringer innen Microsoft-kurs. 

"Sammen med instruktørene setter jeg opp det Microsoft forlanger av sertifiseringer og eventuelt andre ting som skal med inn i de ulike spesialiseringene". 

Henriksen understreker viktigheten av å holde seg oppdatert i et teknologisk landskap som stadig endrer seg. Han peker på behovet for å fokusere på det mest relevante og oppdaterte innholdet for å gi traineene verdifull innsikt og ferdigheter. 

Glasspaper Learning tilpasser seg markedet ved å fremme klasseromsbasert læring i tillegg til e-læring. De legger vekt på å være proaktive i å møte med fremtidige behov og opprettholde høy kvalitet i læringsopplevelsen. 

Hroar understreker viktigheten av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere som grunnlaget for å sikre at Microsoft University møter de reelle behovene i bransjen. Han forteller videre at disse tilbakemeldingene er med på å sikre traineeprogrammets suksess. 

“MSU- studentenes gjennomføringsrate er høyest globalt, med en beståelsesrate på 94% i tidligere MSU-år”. 

Henriksen gir råd til potensielle traineer om å være tidlig ute med søknaden og velge spesialisering basert på personlige interesser. Han understreker at dedikasjon er nøkkelen til suksess i programmet. 

“Ting skjer raskere og raskere i denne verden, og vi har beveget oss til rollebasert ansvar for spesifikke spesialiseringer”. 

Med fleksibilitet og tilpasningsevne møter Glasspaper Learning raske endringer i teknologien og bransjen. Deres samarbeid med Microsoft og fokus på sertifiseringer sikrer at traineene får relevant og oppdatert opplæring. 

Gjennom MSU-programmet gir Glasspaper Learning nøkkelen til å utvikle ferdighetene som trengs for en vellykket karriere i teknologi. Utforsk dine interesser grundig og ta det første spennende steget mot din IT-karriere gjennom Microsoft University.