Temaer

PRINCE2 beskriver 7 temaer, som er aspekter ved et prosjekt, altså noe vi må ta stilling til i prosjektet. Disse tar vi hensyn til i starten, underveis og mot slutten av prosjektet.

Det er ingen rekkefølge på teamene, og de henger mere eller mindre sammen med de 7 prinsippene og de 7 prosessene – og magien bak PRINCE2 er samspillet mellom alle 3.

Ikke tenk på dette som ekstraarbeid, for dette er noe vi uansett er nødt til å ta stilling til i et prosjekt, og vi gjør ikke mere ut av temaene enn det som er nødvendig for oss.

1. Business Case

 • Sørge for at prosjektet er ønskelig sett fra bedriften eller kunden sin side
 • Sørge for at vi med prosjektets produkter kan realisere ønskede gevinstene
 • Sørge for at prosjektet er i stand til å levere ønskende produkter
 • Lønnsomheten i prosjektet er beskrevet i vår business case

2. Organisasjon:

 • Definere de individuelle rollene og ansvarene til hele prosjektgruppen

3. Kvalitet:

 • Hva kvalitetskravene og hvordan måler man at prosjektet vil levere dem

4. Planer:

 • Vi har flere nivåer på planer, og de planene vi må ha er:
  • Prosjektplan – en oversikt over hele prosjektet, men ikke detaljert
  • Faseplan – en detaljert oversikt hva som skal gjøres i denne fasen

5. Usikkerhet:

 • Identifiser effektivt risiko og muligheter som kan påvirke prosjektet

6. Endring:

 • Hvordan prosjektlederen vil vurdere og handle om endringer i prosjektet

7. Fremdrift:

 • Vi har laget planer, og da er det viktig å måle fremdriften opp mot disse
 • Dersom det dukker opp avvik så må vi vurdere lønnsomheten i prosjektet
 • PRINCE2 bygger på å delegere ansvar og gi toleranser til noen, og så forventes det at den som oppdager avvik på toleransene melder fra om dette så snart som mulig