Enterprise Architecture (EA)

Virksomhetsarkitektur handler om å gjøre strategi om til handling. Det forutsetter en tydelig forståelse av virksomhetens økosystem, nåsituasjonen og hvordan en best kan benytte teknologi i verdikjeden. God virksomhetsarkitektur gjør livet enklere for lederen, som skal stake ut kursen for en fremtidsrettet og innovativ virksomhet.

Hør instruktør Rolf. D. Henriksen snakke om virksomhetsarkitektur og TOGAF® v10.

Beste praksis for å lykkes med Enterprise Architecture i din bedrift

TOGAF sertifiseringskurs.pngImplementering - TOGAF.png

En vellykket etablering av beste praksis leder dere gjennom alle de ulike områdene for virksomhetsarkitektur. For at din bedrift skal få utbytte av investering, ny teknologi, omorganisering, så må du først å fremst forstå hva virksomhetsarkitektur går ut på. I Pre-workshop får du en overordnet innføring i virksomhetsarkitektur, slik at du er klar for sertifiseringskurs i det mest annvendte rammeverket TOGAF. Kurset tas som 2+3 dager Foundation og Practitioner kurs, inkl. eksamen som gjennomføres i etterkant av kurset.

Kom i gang med overordnet blikk på virksomhetens økosystem, nåsituasjon og begynner med å finne løsninger for hvordan en skal f.eks. digitalisere? Hvordan skal bedriften bli fremtidsrettet og innovativ? Derfor har vår samarbeidspartner Habberstad satt opp workshop: Hvordan lykkes med virksomhetsarkitektur. I denne workshopen ser en blant annet på:

  • Hvordan bygge sammenheng mellom EA, strategi og økonomiske mål.
  • Hvordan sette bærekraft i sammenheng med virksomhetens EA-praksis
  • Hvordan etablere gode EA målekriterier som viser verdi i virksomheten.
  • Hvilke type målekriterier på EA aktivitetene er aktuelle for virksomhetens resultater
  • Hva skal til for å etablere et mandat for EA i strategien til virksomheten.
  • Hvordan organisere en praksis i din virksomhet.

Dersom virksomheten ønsker å videreutvikle sine mål, strategier, forankring av mål og gevinstutbytte anbefales det å i tillegg kjøpe etableringstimer med konsulent. Kontakt vår sammarbeidspartner Habberstad for pris.

Workshop: Virksomhetsarkitektur og bærekraft

Målet med denne workshopen er å vise hvordan bærekraftarbeid kan styrkes og kvalitetssikres gjennom en virksomhetsarkitektur tilnærming, for å realisere virksomheters bærekraftstrategi.

 

Samarbeidspartnere:

 

Glasspaper har de siste årene jobbet tett med konsulentselskapet Habberstad innen blant annet virksomhetsarkitektur. Habberstad har senior konsulenter med bred erfaring innen EA rådgivning om hvordan bygge opp og etablere EA-praksis i både private og offentlige virksomheter. De kommer fra ulike roller i norsk næringsliv og er meget erfarne kurs- og foredragsholdere.

Konsulentene innehar både en strategisk og praktisk tilnærming til EA, der deres bredde- og dybdekompetanse kommer virksomheter til gode.

Les mer om vår samarbeidspartner her

The Open Group er en global konsortium med fokus på standardisering og konsolidering av teknologi for organisasjoner. The Open Group har mer ennn 890 medlemsorganisasjoner inkluderer kunder, system- og løsningsleverandører, verktøyleverandører, integratorer, akademikere og konsulenter på tvers av flere bransjer.

Glasspaper er en Affiliate av Mundocognito og leverer offisielle akkreditert TOGAF og ArchiMate kurs.