Teams Voice Engineer Expert

Sertifiseringen Teams Voice Engineer Expert dokumenterer at du er en telekommunikasjons-ekspert som vet hvordan du planlegger, designer, konfigurerer, vedlikeholder og feilsøker en integrert kommunikasjonsløsning ved hjelp av Microsoft Teams.

 

Du må bestå 2 eksamener for å bli Teams Voice Engineer Expert:

Eksamen MS-700 som ved bestått gir deg sertifiseringen Teams Administrator Associate

Anbefalt kurs som forberedelse:

MS-700: Managing Microsoft Teams

 

 I tillegg må du bestå flg eksamen: 

Eksamen MS-720

Anbefalt kurs som forberedelse

MS-720: Microsoft Teams Voice Engineer