MCSE Data Management and Analystics

MCSE: Data Management and Analytics sertifiseringen er for deg som vil bygge en karriere innen data management og analyse. Denne MCSE sertifiseringen dokumenterer din brede kompetanse i SQL administrasjon, bygging av data løsninger og utnytte business intelligence data – både on-premise og i skyen.


Steg 1 mot MCSE: Data Management and Analytics sertifisering:

For å bli MCSE Data Management and Analytics, må du først ha MCSA sertifisering.
Følgende 7 MCSA sertifiseringer kvalifiserer for å gå videre mot MCSE Data Management and Analytics:

  • MCSA: SQL Server 2012/2014
  • MCSA: SQL 2016 Database Administration
  • MCSA: SQL 2016 Database Development
  • MCSA: SQL 2016 BI Development
  • MCSA: Machine Learning
  • MCSA: BI Reporting
  • MCSA: Data Engineering with Azure

 

Steg 2 mot MCSE: Data Management and Analytics sertifisering:

For å oppnå MCSE: Data Management and Analytics sertifiseringen må du bestå 1 valgfri eksamen i tillegg til de eksamenene du har på MCSA:

Alternativ 1:

Eksamen 70-762

Anbefalt kurs som forberedelse: MS 20762: Developing SQL Databases

Alternativ 2: 

Eksamen 70-767

Anbefalt kurs som forberedelse: MS 20767: Implementing a SQL Data Warehouse 

Alternativ 3:

Eksamen 70-768

Anbefalt kurs som forberedelse: MS 20768: Developing SQL Data Models 

Alternativ 4:

Eksamen 70-773

Anbefalt kurs som forberedelse: MS 20773: Analyzing Big Data with Microsoft R

Alternativ 5: 

Eksamen 70-475 

Anbefalt kurs som forberedelse: Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions, exam 70-475