MCSA Azure Developer

Azure Developer sertifiseringen dokumenterer at du har kunnskapen som trengs for å utvikle moderne skyløsninger. Start kompetansehevingen i dag, og skaff deg en svært aktuell sertifisering!

For å bli MCSA Azure Developer må du bestå to obligatoriske tester:

Eksamen nr 1:

Eksamen AZ-200: Microsoft Azure Developer Core Solutions 

Anbefalt kurs som forberedelse: AZ-200: Develop Core Microsoft Azure Cloud Solutions

Eksamen nr 2:

Eksamen AZ-201: Microsoft Azure Developer Advanced Solutions

Anbefalt kurs som forberedelse: AZ-201: Microsoft Azure Developer Advanced Solutions