MCSA SQL 2016 Database Development

 

Viktig informasjon!

MCSA SQL 2016 Database Development sertifiseringen er trukket tilbake fra og med 31.januar 2021.

Dette betyr at du ikke lenger kan ta tilhørende eksamener, og oppnå MCSA Database Development sertifiseringen.

Beståtte eksamener og opptjente sertifiseringer vil fortsatt vises på din MCP transcript/ditt sertifiseringsdashbord. 

 

Ønsker du å sertifisere deg på Microsoft, henviser vi til

Microsofts nye Data Platform og AI sertifiseringer

 

 

 

 

 

MCSA SQL 2016 Database Development besto av følgende kurs/tester:

Eksamen nr 1:

Eksamen 70-761

Anbefalt kurs som forberedelse: MS 20761: Querying Data with Transact-SQL

Eksamen nr 2:

Eksamen 70-762

Anbefalt kurs som forberedelse: MS 20762: Developing SQL Databases

 

Les mer om MCSA SQL 2016 Database Development sertifiseringen på Microsoft sine sider.