MCSA SQL 2016 BI Development

Viktig informasjon!

MCSA SQL 2016 BI Development sertifiseringen er trukket tilbake fra og med 31.januar 2021.

Dette betyr at du ikke lenger kan ta tilhørende eksamener, og oppnå MCSA BI Development sertifiseringen.

Beståtte eksamener og opptjente sertifiseringer vil fortsatt vises på din MCP transcript/ditt sertifiseringsdashbord. 

 

Ønsker du å sertifisere deg på Microsoft, henviser vi til

Microsofts nye Data Platform og AI sertifiseringer

 

 

 

 

 

MCSA SQL 2016 BI Development besto av følgende kurs/tester:

Eksamen nr 1:

Eksamen 70-767

Anbefalt kurs som forberedelse: MS 20767: Implementing a SQL Data Warehouse

Eksamen nr 2:

Eksamen 70-768 

Anbefalt kurs som forberedelse: MS 20768: Developing SQL Data Models