Data og AI sertifiseringer

Microsoft har lansert nye Data & AI sertifiseringer som er i tråd med dagens tekniske roller og krav til spesialisering. Oppdater din kompetanse og dokumenter din ekspertise på aller siste teknologi innen Azure Data og AI.

Fundamentals - bygg grunnleggende kompetanse

AI-900: Azure AI Fundamentals    

DP-900: Azure Data Fundamentals

 

Rollebaserte sertifiseringer - dokumenter tekniske ferdigheter


Associate:   


Azure Data Scientist         

Azure AI Engineer

Azure Data Engineer       

Azure Database Administrator

 

Expert:

SOLUTIONS Architect              DevOps Engineer 

Azure spesialisering 

Azure IoT Developer               AZURE FOR SAP WORKLOADS

 

Azure Training and Certification banner.PNG