Vi styrker vår informasjonssikkehetssatsning på Vestlandet, og inngår samarbeid med sikkerhetsekspert Gry Evita Sivertsen i PwC i Rogaland

Informasjonssikkerhet blir oftere satt på dagsorden i enhver bedrift, mye på grunn av nye regulativer og krav til håndtering av personvern og data. Trusler om bøter, virksomhetsstans og omdømmetap styrker bedrifters satsning på informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, og planlegging for hva en bør gjøre om/når/hvis det skjer noe.

Derfor er vi veldig stolt av å annonsere at vi har inngått et samarbeid med Gry Evita Sivertsen i PwC rundt informasjonssikkerhetskurs i Stavanger. Gry er en dedikert sikkerhetssjef med imponerende track record. Med seks år som leder innen informasjonssikkerhet, har hun banet vei for ISO 27001-sertifiseringer og etablert et nytt styringssystem. Hun har utmerket seg i å implementere nødvendige policyer, prosesser og retningslinjer, og har utviklet et omfattende risikoregister for å identifisere og håndtere potensielle trusler.

Kommende kurs i Stavanger:

For å gi deg og din bedrift en konkurransedyktig fordel, tilbyr vi følgende kurs:

  • ISO/IEC 27001 Foundation (18-19. mars 2024): En inngangsport til forståelse av personvern innen rammen av informasjonssikkerhet.
  • ISO/IEC 27001 Lead Implementer (15-19. april 2024): Et dyptgående kurs for de som ønsker å implementere og styre et informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS).
  • ISO/IEC 27001 Lead Auditor (27-31. mai 2024): For de som vil ta rollen som revisor og forvalte revisjonsprosesser for ISMS.

Viktigheten av Informasjonssikkerhet og ISO 27001
ISO 27001 er ikke bare et kvalitetsstempel; det er et krav flere bedrifter stiller i forbindelse med rammeavtaler. Denne standarden hjelper organisasjoner å beskytte informasjon mot sikkerhetstrusler, øker motstandsdyktighet mot cyberangrep og bygger kundenes tillit. Våre kurs gir deg kunnskapen og verktøyene for å oppnå dette.

Gry har over 7000 følgere på LinkedIn og tittelen "The One To Watch" fra The Real Cyber Award er Gry en stemme å regne med i cybersikkerhetssamfunnet.

Våre kurs gir ikke bare sertifisering; de gir deg kunnskapen for å transformere og beskytte din organisasjon i årene som kommer. Vi håper vi ser akkurat deg på våre kurs fremover.

Trenger du sikkerhetstips? 

Gry Evita Sivertsen deler ofte sikkerhetstips på sin LinkedIn profil - vi kan anbefale: