Nyheter på KI - Kunstig Intelligens

Nevrale nettverk ai superdatamaskin i form av en vakker jente

Kunstig intelligens (KI) i ferd med å revolusjonere måten vi lever og arbeider på. KI refererer til systemer eller maskiner som simulerer menneskelig intelligens for å utføre oppgaver. KI kan også kontinuerlig forbedre seg basert på informasjonen den samler. Denne evolusjonen innen teknologi bringer med seg uante muligheter for effektivisering, innovasjon og problemløsning.

Utviklingen innen KI er lynrask, og det er blitt essensielt å holde seg oppdatert på de siste trendene. Med våre kurs innen KI gir vi deg en gylden mulighet til å forsterke din kompetanse og holde deg i forkant av den teknologiske utviklingen.

Copilot:

Copilot, spesielt i kontekst av Microsoft 365, er designet for å gjøre arbeidsdagen mer effektiv ved å tilby AI-drevne forslag og automatiseringer. Enten det er å skrive kode raskere eller automatisere repetitive oppgaver, kan Copilot være din digitale assistent. Våre kurs Jobb Smart med Copilot for Microsoft 365 og MS-4006: Copilot for Microsoft 365 for Administrators er skreddersydd for å hjelpe deg med å maksimere produktiviteten ved å integrere Copilot i din daglige bruk av Microsoft 365, både for individuell og administrativ bruk.

Les mer om kursene her: 
Jobb Smart med Copilot for Microsoft 365
MS-4006: Copilot for Microsoft 365 for Administrators

ChatGPT:

ChatGPT er en banebrytende teknologi innen språkmodellering som lar brukere kommunisere med en AI på en måte som føles naturlig og menneskelig. Denne tjenesten åpner for en rekke anvendelser som f.eks. tekstgenerering for ulike bransjer, kreativ sparringspartner, språkvask, kodegenerering og å skape mer engasjerende brukeropplevelser. Med vårt kurs Kom i gang med ChatGPT - praktisk introduksjon vil du lære hvordan du kan utnytte kraften i ChatGPT for å effektivisere arbeidsprosesser, utforske nye innovative måter å engasjere på og lære om de etiske og juridiske spørsmålene knyttet opp til bruk av ChatGPT.

Les mer om kurset her:
Kom i gang med ChatGPT - praktisk introduksjon

Microsoft AI: 

Microsoft tilbyr et omfattende økosystem av AI-tjenester og -verktøy, inkludert Azure AI, som muliggjør utvikling av skalerbare, AI-drevne løsninger. Gjennom våre kurs får du dybdekunnskap om hvordan du kan utvikle og implementere AI-løsninger ved hjelp av Microsofts teknologier. Disse kursene dekker alt fra grunnleggende prinsipper til spesifikke anvendelser av generativ AI, og gir deg verktøyene du trenger for å bygge innovative løsninger.


Les mer om kursene her: 
AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service
AI-3002: Create document intelligence solutions with Azure AI Document Intelligence
AI-3003: Build a natural language processing solution with Azure AI Services
AI-3004: Build an Azure AI Vision solution with Azure AI services
AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution (Updated with Azure Open AI)
Azure Open AI for Developers

Se vårt Microsoft AI roadmap for hvordan du best bygger din kompetanse i riktig rekkefølge ut i fra hvilken rolle du har:

Microsoft AI & Data Roadmap

Machine Learning: 

Machine Learning (ML) er kjernen i mange av de kunstig intelligenssystemene som transformerer vår digitale verden. Som en undergren av AI, fokuserer ML på å utvikle algoritmer som lar datamaskiner lære fra og gjøre prediksjoner eller beslutninger basert på data, uten å være eksplisitt programmert for hver oppgave. Dette spennende feltet driver innovasjon innen alt fra anbefalingssystemer og automatisert kundeservice, til mer avanserte applikasjoner som selvstyrte kjøretøy og presisjonsmedisin. 
Vårt nye grunnleggende kurs innen Machine Learning gir en omfattende introduksjon til maskinlæring og du vil få kunnskapen og ferdighetene som trengs for å utvikle og implementere maskinlæringsmodeller i praksis.

Les mer om kurset her: 
Machine Learning Fundamentals