Hvorfor Power Platform og Dynamics 365 er nøkkelen til digital innovasjon

I en tid der digital transformasjon er essensiell for enhver bedrifts fremgang, utpeker Power Platform og Dynamics 365 seg som sentrale verktøy for nyskapning og produktivitet. Microsoft-plattformene leverer kraftige løsninger som kan optimalisere forretningsprosesser, forbedre kundeinteraksjoner og drive fremtidig vekst, noe som gjør de til en integrert del av den moderne bedrift.

Hva er Power Platform og Dynamics 365?

Power Platform består av fire hovedkomponenter:

 • Power BI - for business intelligence
 • Power Apps - for apputvikling
 • Power Automate - for automatisering av arbeidsflyt
 • Power Virtual Agents - for utvikling av chatbots. 

Dynamics 365 tilbyr omfattende CRM- og ERP-løsninger, som støtter alt fra kundehåndtering til finansiell planlegging.

Sammen kan disse plattformene tilby en integrert løsning som dekker et bredt spekter av forretningsbehov.

Fordeler med Power Platform og Dynamics 365

Kombinasjonen Power Platform og Dynamics 365 gir bedrifter muligheten til å skreddersy løsninger som møter deres unike behov. Et eksempel kan være: 

 • Power BI: bedriften analyserer data i sanntid for å ta informerte beslutninger
 • Power Apps: brukere uten programmeringsbakgrunn har mulighet til å utvikle kraftfulle applikasjoner
 • Power Automate: automatiserer tidkrevende oppgaver
 • Power Virtual Agents: bedrifter har mulighet til å tilby 24/7 kundeservice gjennom intelligente chatbots.

Dynamics 365s modulære natur gjør det mulig å velge de komponentene som passer best for bedriftens behov, enten det er for salg, markedsføring, service, finans, drift eller handel. Dette bidrar til å skape en mer effektiv og sammenkoblet arbeidsflyt som kan tilpasses etter hvert som behovet endrer seg.

Hvordan komme i gang

Identifiser utfordringer

Det første trinnet innebærer en grundig evaluering av din bedrifts nåværende utfordringer og behov. Dette kan omfatte alt fra ineffektive arbeidsflyter, manglende innsikt i data, til behovet for bedre kundeservice. Ved å identifisere disse utfordringene vil du bedre forstå hvordan Power Platform og Dynamics 365 kan tilby løsninger som adresserer dine spesifikke behov.

Utforsk opplæringsressurser og sertifiseringer

Microsoft har et omfattende sertifiseringsprogram som er under stadig oppdatering for å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen. De rollebaserte sertifiseringene er utviklet for å bygge kompetanse i tråd med dagens jobbroller, og for å dekke de krav som stilles til personer som skal jobbe med teknologi som er i stadig endring. Å investere i sertifiseringsprogrammer for ditt team kan ikke bare bygge nødvendig kompetanse, men også sørge for at din organisasjon holder seg oppdatert med de beste praksisene for implementering og utnyttelse av disse plattformene.

Start Smått og Skaler Opp

Det er ofte lurt å starte med et pilotprosjekt som fokuserer på en spesifikk utfordring eller avdeling. Dette tillater deg å se verdi i liten skala før du forplikter deg til en bredere utrulling. Erfaringer og innsikt fra pilotprosjektet kan veilede ytterligere implementeringer og hjelpe med å finjustere strategien for større suksess.

Utvikle en Langsiktig Plan

Implementering av Power Platform og Dynamics 365 er ikke en engangsaktivitet, men en del av en langsiktig digital transformasjonsstrategi. Her er det lurt å utvikle et veikart som ikke bare innbefatter umiddelbare mål, men også hvordan plattformene kan støtte nyvinning og fremtidig vekst. Dette bør inkludere regelmessig vurdering av nye funksjoner, tilleggsmoduler og oppdateringer som Microsoft ruller ut, samt kontinuerlig opplæring og utvikling av ansatte.

Fordelene med Microsoft-sertifisering

Å oppnå Microsoft-sertifisering innen Power Platform og Dynamics 365 bærer med seg en rekke fordeler som kan være avgjørende for både individuelle karrierer og organisasjoners vekst:

 • Anerkjent og respektert validering av ferdigheter og kunnskap innen plattformene
  Sertifiserte fagpersoner er mer attraktive på arbeidsmarkedet. Å inneha sertifisering åpner opp for avanseringsmuligheter og fører ofte til et høyere lønnsnivå.
 • Sertifiserte ansatte er en bekreftelse på at teamet har den kompetansen som trengs for å maksimere investeringen i Microsoft-teknologier
  Et kompetent team sikrer effektive løsninger, økt produktivitet og en sterkere konkurranseposisjon.
 • Tilrettelegging for kontinuerlig læring og utvikling
  Et sertifiseringsløp oppmuntrer til oppdatering av kunnskap i takt med at nye funksjoner og beste praksiser utvikles.
 • Bygger et profesjonelt nettverk av likesinnede eksperter
  Et slikt nettverk åpner opp for deling av innsikt og erfaringer som kan berike den profesjonelle utviklingen samt inspirere til nytenkning i egen organisasjon.

 

Du kan lese mer om Microsoft sitt sertifiseringsprogram her: 

Power Platform Sertifiseringer  Dynamics 365 Sertifiseringer

Microsofts rollebaserte sertifiseringer

 

Power Platform og Dynamics 365 er mer enn bare teknologiske verktøy; de er en katalysator for digital innovasjon og transformasjon. Ved å utnytte kraften til disse plattformene vil bedrifter ikke bare forbedre sin nåværende drift, men også åpne dørene for nye muligheter og vekst. 
Med stadig endring i dagens jobbmarked er det disse verktøyene som vil hjelpe din bedrift å forbli relevant, effektiv og i forkant av konkurransen.