Scaling Scrum

Scrum er verdens mes populære og utbredte agile rammeverk. Ettersom flere organisasjoner har tatt i bruk Scrum er det behov for å skalere rammeverket for mange utviklingsteam og større organisasjoner. Dette kurset viser deg hvordan Scrum kan skaleres med 2-3 team og fler enn 8 team (til flere ti-talls team).

Det blir også god anledning til å dykke dypere ned i områder deltagerne har ekstra spørsmål om. 

Gjennom kurset er det lagt inn øvelser og simuleringer slik at deltagerne får en best mulig forståelse av hvordan man kan Skalere Scrum. 

Målgruppe:

Alle som jobber i organisasjoner med flere Scrum team. Kurset tar for seg skalering fra 2 team og oppover. 

Forkunnskaper:

Forkunnskaper: CSM, CSPO, CSP eller en god forståelse av Scrum rammeverket 

Anbefalt lesing: Scrumguiden – Den definitive guiden til Scrum 

Innhold:

I. Introduksjon, Agile prinsipper
 • Kort gjennomgang av grunnleggende Scrum
 • Organiser etter verdi
 • Skaleringsscenarioer
II. Struktur for skalering
 • Produkteier
 • Produktkø
 • Definisjon av Ferdig
 • Scrum Master
III. Skalering av Scrumaktivitetene
 • Produktkøraffinering
 • Sprint Planlegging
 • Koordinering og integrasjon
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
IV. Avslutning
 • Evaluering av kurset og annen praktisk informasjon
Øvelser og simuleringer 
Gjennom hele kurset er det lagt inn øvelser og simuleringer slik at deltagerne får en best mulig forståelse av Scrum. 

Inkludert som del av kurset 
8 Scrum Educational Units (SEUs), kategori C med Scrum Alliance
8 Professional development units (PDUs), kategori 9 med Project Management Institute 
1 coaching sesjon via telefon eller Skype for deg eller ditt team. 

Geir Amsjø, Certified Scrum Trainer

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet/coachet en rekke norske selskaper innen smidig. 

Benjamin Sommer, Certified Scrum Trainer og Certified Enterprise Coach:

Benjamin er en agile coach, instruktør og innovasjons-mentor. Benjamin har de to høyeste sertifiseringene innen agile: CST (Certified Scrum Trainer) og CEC (Certified Enterprise Coach) og er anerkjent over hele verden som ekspert i Agile og Scrum. Hans fokus er å hjelpe organisasjoner med business agility, gjøre produktgrupper raskere og levere mer verdi. Benjamin har mer enn 20 års erfaring som forretningsutvikler, ledelseskonsulent, entreprenør og investor. 

Andre relevante kurs

30. januar
2 dager
Classroom Virtual
6. desember
2 dager
Classroom Virtual Startgaranti
2 dager
Classroom Virtual
25. januar
1 dager
Classroom Virtual