Scaling Scrum

Scrum er verdens mes populære og utbredte agile rammeverk. Ettersom flere organisasjoner har tatt i bruk Scrum er det behov for å skalere rammeverket for mange utviklingsteam og større organisasjoner. Dette kurset viser deg hvordan Scrum kan skaleres med 2-3 team og fler enn 8 team (til flere ti-talls team).

Det blir også god anledning til å dykke dypere ned i områder deltagerne har ekstra spørsmål om. 

Gjennom kurset er det lagt inn øvelser og simuleringer slik at deltagerne får en best mulig forståelse av hvordan man kan Skalere Scrum. 

Målgruppe:

Alle som jobber i organisasjoner med flere Scrum team. Kurset tar for seg skalering fra 2 team og oppover. 

Forkunnskaper:

Forkunnskaper: CSM, CSPO, CSP eller en god forståelse av Scrum rammeverket 

Anbefalt lesing: Scrumguiden – Den definitive guiden til Scrum 

Innhold:

I. Introduksjon, Agile prinsipper
 • Kort gjennomgang av grunnleggende Scrum
 • Organiser etter verdi
 • Skaleringsscenarioer
II. Struktur for skalering
 • Produkteier
 • Produktkø
 • Definisjon av Ferdig
 • Scrum Master
III. Skalering av Scrumaktivitetene
 • Produktkøraffinering
 • Sprint Planlegging
 • Koordinering og integrasjon
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
IV. Avslutning
 • Evaluering av kurset og annen praktisk informasjon
Øvelser og simuleringer 
Gjennom hele kurset er det lagt inn øvelser og simuleringer slik at deltagerne får en best mulig forståelse av Scrum. 

Inkludert som del av kurset 
8 Scrum Educational Units (SEUs), kategori C med Scrum Alliance
8 Professional development units (PDUs), kategori 9 med Project Management Institute 
1 coaching sesjon via telefon eller Skype for deg eller ditt team. 

Om instruktøren: Geir Amsjø

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet/coachet en rekke norske selskaper innen smidig.

Other relevant courses

29. November
2 days
Classroom
22. November
2 days
Classroom Startgaranti
4. December
1 days
Classroom
29. November
2 days
Classroom Startgaranti