Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Dette Certified Scrum Product Owner kurset gir deg kunnskap om Scrum med fokus på forretnings- og kundesiden med utdypet gjennomgang av praktiske teknikker for utarbeidelse og prioritering av Product Backlog. Tar du dette kurset vil du lære alt som er å vite om hvordan Product Owner rollen er definert og hvordan en kan implementere denne i egen organisasjon. Kurset gjennomføres svært interaktivt med øvelser, forelesninger, gruppeoppgaver, historier og anekdoter fra norsk IT-bransje samt konkrete diskusjoner med klassen. Kursholder har lang erfaring med innføring av Scrum og andre smidige rammeverk og teorien vil understrekes med praktiske eksempler.

 

CSM_benjamin.png    CSM_geir.png           cspo_cert.png

Om gjennomføring av kurset:

 • Kurset er godkjent av Scrum Alliance og gir sertifiseringen Certified Scrum Product Owner
 • Norsk instruktører
 • Til forskjell fra andre tilsvarende kurs har vi valgt å sette et tak på 25 deltagere på kurset. Dette er for å gi maksimal verdi til deltagerne gjennom dialog og konkrete spørsmål.

Omfang:

 • 2 timer forberedende e-læringskurs.
 • 2 hele dager med undervisning, begge med varighet 9-16.30.

Ved virtuelle (C2C) kurs:

Glasspaper tilbyr også virtuelle gjennomføringer av dette kurset. Virtuelle kursdatoer er merket som "Virtual" i stedenfor "by" i bestillingsskjemaet. Begge kursdagene blir gjennomført ved bruk av verktøyet Zoom samt Google docs.

Målgruppe

Produkteiere, ledere og ellers alle som er ansvarlig for å skape verdier for kundene og egen organisasjon. 

Forkunnskaper:

Kurset krever i utgangspunktet ingen forkunnskaper. Du vil derimot ha stor fordel av å gå igjennom en av følgende:

Innhold:

1. Forståelse av hvordan Scrum er definert og hvilke prinsipper og verdier som ligger i bunnen.

 • Inspirasjonen fra “The New New Product Development Game”, "The Toyota Way" og Lean: Just-in-time prinsippet, Pull prinsippet, Eliminate Waste og Deliver Fast.
 • Lag en lærende organisasjon
 • Scrum sin posisjon i organisasjonen
 • Kvalitet og Teknisk gjeld

2. Å forstå empirisk prosessledelse. Scrum hviler på prinsippene om

 • gjennomsiktighet (hvordan sørge for at hindringer blir synlige)
 • inspeksjon (hvordan skal vi forstå de hindringene vi observerer)
 • adapsjon (hvordan agerer vi for å fjerne hindringer og sørge for forbedringer)

3. Forståelse av alle rollene, med spesiell fokus på Product Owner sine ansvarsområder:

 • Etablere klare Produktmål for satsingen slik at alle forstår hvilken effekt vi vi ha ut av produktet. Hvem skal tilfredsstilles og hvilke behov har disse.
 • Sørge for at Produktmålet er godt forankret i organisasjonen
 • Ha en løpende kommunikasjon med interessentene slik at endringer i behov og prioriteringer fanges opp
 • Utarbeidelse av en Product Backlog som er estimert og ordnet
 • Gjennomføre Sprint Planleggingsmøte som første del av hver iterasjon
 • Kommunisere godt med Utviklerne
 • Sørge for at vi får god feedback fra de rette interessentene på slutten av hver iterasjon. (Sprint Review)
 • Kontinuerlige kost / nytte vurderinger slik at Teamet til enhver tid jobber med det som skaper størst verdi
 • Release planlegging og akseptansetest

4. Å legge strategi og endringsdyktige planer

 • Benytte Product Backlog Refinement for å grovestimere elementene i produktkøen
 • Legge kost/nytte vurderinger til grunn for prioriteringer
 • Bruke relativ estimering og Planning Poker
 • å respektere utviklernes estimater uten å tilføre ytre press
 • Lage releaseplan og gjerne en grov Product Roadmap
 • Sette gode Sprintmål som representerer skritt i retning av Produktmålet
 • Utvikle Product Backlog i samarbeide mellom interessenter og Scrum Team

5. Å maksimalisere produktets verdi i markedet

 • Styrken ved løpende prioritering
 • Åpen, synlig prioritering - styrker og utfordringer
 • bruk av tankemodeller som Kano-modellen, MoSoW osv.
 • Identifisere minimale "bolker" av funksjonalitet (“Minimal Marketable Features”, “Minimal Viable Product”)
 • Benytte konsepter som “Job-to-be-done”, “Value Proposition Canvas” og “Lean Canvas”.
 • Teknikken “User Story Mapping”
 • Å veie kortsiktige mot langsiktige behov.

6. Å forstå release management

 • verdien av hyppige releaser og "ekte" feedback fra markedet
 • verdien av å forplikte seg i siste ansvarlige øyeblikk
 • verdien av en klar og riktig definisjon av ordet Ferdig (Definition of Done - DoD)
 • å forstå konseptet teknisk gjeld
 • lære å utnytte historikk på teamets fart (velocity)
 • lage langtidsplaner basert på velocity med et realistisk forhold til usikkerhet

7. Å forstå styrken til iterasjonene (Sprints)

 • verdien i at utviklerne committer seg - og får jobbe uforstyrret mot Sprint målet
 • verdien av rytme og å holde Sprint lengden konstant over tid
 • gjennomføring av gode Sprint Planning møter
 • gjennomføring av gode Sprint Review møter
 • gjennomføring av gode Sprint Retrospective møter

Sertifisering

Dette er et sertifiseringskurs - etter gjennomført og godkjent kurs vil du få tittelen Certified Scrum Product Owner.

Geir Amsjø, Certified Scrum Trainer

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet/coachet en rekke norske selskaper innen smidig. 

Benjamin Sommer, Certified Scrum Trainer and Certified Enterprise Coach

Benjamin is a professional agile coach, trainer and innovation mentor. Benjamin is recognised worldwide as an expert in Agile and Scrum and he holds the two highest-level certifications in the field: CST (Certified Scrum Trainer) and CEC (Certified Enterprise Coach) by the Scrum Alliance. His focus is on helping organisations achieve business agility, make product teams go faster and deliver more value. Benjamin has more than 20 years experience as business developer, management consultant, entrepreneur and investor. 

 

CSPO_tilbakemelding.png

Other relevant courses

18. June
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
2 days
Classroom Virtual
1 days
Classroom Virtual
1 days
Classroom