Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Dette Certified Scrum Product Owner kurset gir deg kunnskap om Scrum med fokus på forretnings- og kundesiden med utdypet gjennomgang av praktiske teknikker for utarbeidelse og prioritering av Product Backlog. Tar du dette kurset vil du lære alt som er å vite om hvordan Product Owner rollen er definert og hvordan en kan implementere denne i egen organisasjon. Kurset gjennomføres svært interaktivt med øvelser, forelesninger, gruppeoppgaver, historier og anekdoter fra norsk IT-bransje samt konkrete diskusjoner med klassen. Kursholder har lang erfaring med innføring av Scrum og andre smidige rammeverk og teorien vil understrekes med praktiske eksempler.

 Om gjennomføring av kurset:

 • Kurset er godkjent av Scrum Alliance og gir sertifiseringen Certified Scrum Product Owner
 • Norsk instruktører
 • Til forskjell fra andre tilsvarende kurs har vi valgt å sette et tak på 25 deltagere på kurset. Dette er for å gi maksimal verdi til deltagerne gjennom dialog og konkrete spørsmål.

Målgruppe

Produkteiere, ledere og ellers alle som er ansvarlig for å skape verdier for kundene og egen organisasjon. 

Forkunnskaper:

Kurset krever i utgangspunktet ingen forkunnskaper. Du vil derimot ha stor fordel av å gå igjennom en av følgende:

Innhold:

1. Forståelse av hvordan Scrum er definert og hvilke prinsipper og verdier som ligger i bunnen.

 • Opprinnelsen fra "The Toyota Way" og Lean: Just-in-time prinsippet, Pull prinsippet, Eliminate Waste og Deliver Fast
 • Lag en lærende organisasjon
 • Scrum sin posisjon i organisasjonen

2. Å forstå empirisk prosessledelse. Scrum hviler på prinsippene om

 • gjennomsiktighet (hvordan sørge for at hindringer blir synlige)
 • inspeksjon (hvordan skal vi forstå de hindringene vi observerer)
 • adapsjon (hvordan agerer vi for å fjerne hindringer og sørge for forbedringer)

3. Forståelse av alle rollene, med spesiell fokus på Product Owner sine ansvarsområder:

 • Etablere en visjon for satsingen slik at alle forstår hvilken effekt vi vi ha ut av den. Hvem skal tilfredsstilles og hvilke behov har disse.
 • Ha en løpende kommunikasjon med interessentene slik at endringer i behov og prioriteringer fanges opp
 • Utarbeidelse av en Product Backlog som er estimert og prioritert
 • Gjennomføre Sprint Planleggingsmøte som første del av hver iterasjon
 • Kommunisere godt med Scrum Teamet og passe på å ikke tråkke inn på ansvarsområdet til teamet
 • Sørge for at vi får god feedback fra de rette interessentene på slutten av hver iterasjon. (Sprint Review)
 • Kontinuerlige kost / nytte vurderinger slik at Teamet til enhver tid jobber med det som skaper størst verdi
 • Release planlegging og akseptansetest

4. Forståelse for å legge arbeid i å utarbeide en klar Visjon som

 • fokuserer det ønskede effektmålet
 • er kortfattet og lett å forholde seg til
 • kommuniserer godt til både interessenter, ledelse, forretningssiden og ingeniører
 • er utarbeidet i samarbeide med interessenter, ledelse, forretningssiden og ingeniørene
 • fungerer som en rettesnor over lang tid
 • som er et godt utgangspunkt for å lage en release plan eller road map

5. Å forstå de ulike nivåene av estimering

 • forskjellen på forpliktende og uforpliktende estimering
 • overordnede, uforpliktende estimater med riktig presisjonsnivå
 • detaljerte, forpliktende estimater
 • relativ estimering - vi estimerer størrelse og kalkulerer fremdrift senere
 • bruk av Planning Poker
 • å respektere teamets estimater uten å tilføre ytre press

6. Å forstå hva en Product Backlog er (og ikke er)

 • som liste med funksjoner og andre nødvendigheter for å tilfredsstille Visjonen
 • styrken ved en levende Product Backlog som er akkurat passe detaljert
 • Product Backlog som Planleggingsverktøy
 • en Product Backlogs modningsprosess (Product Backlog grooming)
 • utvikle Product Backlog i samarbeide mellom interessenter og Scrum Team
 • riktig nivå av verktøystøtte for Product Backlog
 • Bruk av User Stories

7. Å få en grunnleggende forståelse for prioritering

 • Styrken ved løpende prioritering
 • Åpen, synlig prioritering - styrker og utfordringer
 • bruk av tankemodeller som Kano-modellen: Exciters, Satisfiers, Basic needs, Indifferent
 • Identifisere minimale "bolker" av funksjonalitet (Minimal Marketable Features)
 • Teknikken Feature Mapping
 • Å veie kortsiktige mot langsiktige behov.

8. Å forstå release management

 • verdien av hyppige releaser og "ekte" feedback fra markedet
 • verdien av å forplikte seg i siste ansvarlige øyeblikk
 • verdien av en klar og riktig definisjon av ordet Ferdig (Definition of Done - DoD)
 • å forstå konseptet teknisk gjeld
 • lære å utnytte erfaringdata på teamets fart (velocity)
 • lage langtidsplaner basert på velocity med et realistisk forhold til usikkerhet
 • utnytte konseptet release burndown

9. Å forstå styrken til iterasjonene (Sprints)

 • verdien i at teamet committer seg - og får jobbe uforstyrret mot Sprint målet
 • verdien av rytme og å holde Sprint lengden konstant over tid
 • gjennomføring av gode Sprint Planning møter
 • gjennomføring av gode Sprint Review møter
 • gjennomføring av gode Sprint Retrospective møter
 • utnytte Burndown Chart
 • forstå Daily Scrum møtene

Sertifisering

Dette er et sertifiseringskurs - etter gjennomført og godkjent kurs vil du få tittelen Certified Scrum Product Owner.

Om instruktøren: Geir Amsjø

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet/coachet en rekke norske selskaper innen smidig.

Other relevant courses

14. January
2 days
Classroom Startgaranti
11. February
1 days
Classroom
1 days
Classroom