Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Dette Certified Scrum Product Owner kurset gir deg kunnskap om Scrum med fokus på forretnings- og kundesiden med utdypet gjennomgang av praktiske teknikker for utarbeidelse og prioritering av Product Backlog. Tar du dette kurset vil du lære alt som er å vite om hvordan Product Owner rollen er definert og hvordan en kan implementere denne i egen organisasjon. Kurset gjennomføres svært interaktivt med øvelser, forelesninger, gruppeoppgaver, historier og anekdoter fra norsk IT-bransje samt konkrete diskusjoner med klassen. Kursholder har lang erfaring med innføring av Scrum og andre smidige rammeverk og teorien vil understrekes med praktiske eksempler.

 

CSM_benjamin.png    CSM_geir.png           cspo_cert.png

Om gjennomføring av kurset:

 • Kurset er godkjent av Scrum Alliance og gir sertifiseringen Certified Scrum Product Owner
 • Norsk instruktører
 • Til forskjell fra andre tilsvarende kurs har vi valgt å sette et tak på 25 deltagere på kurset. Dette er for å gi maksimal verdi til deltagerne gjennom dialog og konkrete spørsmål.

Omfang:

 • 2 timer forberedende e-læringskurs.
 • 2 hele dager med undervisning, begge med varighet 9-16.30.

Ved virtuelle (C2C) kurs:

Glasspaper tilbyr også virtuelle gjennomføringer av dette kurset. Virtuelle kursdatoer er merket som "Virtual" i stedenfor "by" i bestillingsskjemaet. Begge kursdagene blir gjennomført ved bruk av verktøyet Zoom samt Google docs.

Målgruppe

Produkteiere, ledere og ellers alle som er ansvarlig for å skape verdier for kundene og egen organisasjon. 

Forkunnskaper:

Kurset krever i utgangspunktet ingen forkunnskaper. Du vil derimot ha stor fordel av å gå igjennom en av følgende:

Innhold:

1. Forståelse av hvordan Scrum er definert og hvilke prinsipper og verdier som ligger i bunnen.

 • Inspirasjonen fra “The New New Product Development Game”, "The Toyota Way" og Lean: Just-in-time prinsippet, Pull prinsippet, Eliminate Waste og Deliver Fast.
 • Lag en lærende organisasjon
 • Scrum sin posisjon i organisasjonen
 • Kvalitet og Teknisk gjeld

2. Å forstå empirisk prosessledelse. Scrum hviler på prinsippene om

 • gjennomsiktighet (hvordan sørge for at hindringer blir synlige)
 • inspeksjon (hvordan skal vi forstå de hindringene vi observerer)
 • adapsjon (hvordan agerer vi for å fjerne hindringer og sørge for forbedringer)

3. Forståelse av alle rollene, med spesiell fokus på Product Owner sine ansvarsområder:

 • Etablere klare Produktmål for satsingen slik at alle forstår hvilken effekt vi vi ha ut av produktet. Hvem skal tilfredsstilles og hvilke behov har disse.
 • Sørge for at Produktmålet er godt forankret i organisasjonen
 • Ha en løpende kommunikasjon med interessentene slik at endringer i behov og prioriteringer fanges opp
 • Utarbeidelse av en Product Backlog som er estimert og ordnet
 • Gjennomføre Sprint Planleggingsmøte som første del av hver iterasjon
 • Kommunisere godt med Utviklerne
 • Sørge for at vi får god feedback fra de rette interessentene på slutten av hver iterasjon. (Sprint Review)
 • Kontinuerlige kost / nytte vurderinger slik at Teamet til enhver tid jobber med det som skaper størst verdi
 • Release planlegging og akseptansetest

4. Å legge strategi og endringsdyktige planer

 • Benytte Product Backlog Refinement for å grovestimere elementene i produktkøen
 • Legge kost/nytte vurderinger til grunn for prioriteringer
 • Bruke relativ estimering og Planning Poker
 • å respektere utviklernes estimater uten å tilføre ytre press
 • Lage releaseplan og gjerne en grov Product Roadmap
 • Sette gode Sprintmål som representerer skritt i retning av Produktmålet
 • Utvikle Product Backlog i samarbeide mellom interessenter og Scrum Team

5. Å maksimalisere produktets verdi i markedet

 • Styrken ved løpende prioritering
 • Åpen, synlig prioritering - styrker og utfordringer
 • bruk av tankemodeller som Kano-modellen, MoSoW osv.
 • Identifisere minimale "bolker" av funksjonalitet (“Minimal Marketable Features”, “Minimal Viable Product”)
 • Benytte konsepter som “Job-to-be-done”, “Value Proposition Canvas” og “Lean Canvas”.
 • Teknikken “User Story Mapping”
 • Å veie kortsiktige mot langsiktige behov.

6. Å forstå release management

 • verdien av hyppige releaser og "ekte" feedback fra markedet
 • verdien av å forplikte seg i siste ansvarlige øyeblikk
 • verdien av en klar og riktig definisjon av ordet Ferdig (Definition of Done - DoD)
 • å forstå konseptet teknisk gjeld
 • lære å utnytte historikk på teamets fart (velocity)
 • lage langtidsplaner basert på velocity med et realistisk forhold til usikkerhet

7. Å forstå styrken til iterasjonene (Sprints)

 • verdien i at utviklerne committer seg - og får jobbe uforstyrret mot Sprint målet
 • verdien av rytme og å holde Sprint lengden konstant over tid
 • gjennomføring av gode Sprint Planning møter
 • gjennomføring av gode Sprint Review møter
 • gjennomføring av gode Sprint Retrospective møter

Sertifisering

Dette er et sertifiseringskurs - etter gjennomført og godkjent kurs vil du få tittelen Certified Scrum Product Owner.

Geir Amsjø, Certified Scrum Trainer

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet/coachet en rekke norske selskaper innen smidig. 

Benjamin Sommer, Certified Scrum Trainer og Certified Enterprise Coach:

Benjamin er en agile coach, instruktør og innovasjons-mentor. Benjamin har de to høyeste sertifiseringene innen agile: CST (Certified Scrum Trainer) og CEC (Certified Enterprise Coach) og er anerkjent over hele verden som ekspert i Agile og Scrum. Hans fokus er å hjelpe organisasjoner med business agility, gjøre produktgrupper raskere og levere mer verdi. Benjamin har mer enn 20 års erfaring som forretningsutvikler, ledelseskonsulent, entreprenør og investor. 

 

CSPO_tilbakemelding.png

Andre relevante kurs

12. juni
2 dager
Classroom Virtual Startgaranti
19. juni
2 dager
Classroom Virtual
1 dager
Classroom Virtual
1 dager
Classroom