Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Dette Certified Scrum Product Owner kurset gir deg kunnskap om Scrum med fokus på forretnings- og kundesiden med utdypet gjennomgang av praktiske teknikker for utarbeidelse og prioritering av Product Backlog. Tar du dette kurset vil du lære alt som er å vite om hvordan Product Owner rollen er definert og hvordan en kan implementere denne i egen organisasjon. Kurset gjennomføres svært interaktivt med øvelser, forelesninger, gruppeoppgaver, historier og anekdoter fra norsk IT-bransje samt konkrete diskusjoner med klassen. Kursholder har lang erfaring med innføring av Scrum og andre smidige rammeverk og teorien vil understrekes med praktiske eksempler.

Om gjennomføring av kurset:

 • Kurset er godkjent av Scrum Alliance og gir sertifiseringen Certified Scrum Product Owner
 • Norsk instruktører
 • Til forskjell fra andre tilsvarende kurs har vi valgt å sette et tak på 25 deltagere på kurset. Dette er for å gi maksimal verdi til deltagerne gjennom dialog og konkrete spørsmål.

Obligatorisk forarbeid:

Alle deltagere må på egen hånd fullføre et e-læringsopplegg kalt Scrum Foundation før selve kursdagen. Det tar ca 2 timer å gjennomføre. Vi innrullerer deltagerne 5-7 dager før kursstart.

Ved virtuelle (C2C) kurs:

Glasspaper tilbyr også virtuelle gjennomføringer av dette kurset. Virtuelle kursdatoer er merket som "connect2classrom" i stedenfor "by" i bestillingsskjemaet. Begge kursdagene blir gjennomført ved bruk av verktøyet Zoom samt Google docs. Kurset starter kl 09.00 og slutter kl. 16.00 begge dager.

Målgruppe

Produkteiere, ledere og ellers alle som er ansvarlig for å skape verdier for kundene og egen organisasjon. 

Forkunnskaper:

Kurset krever i utgangspunktet ingen forkunnskaper. Du vil derimot ha stor fordel av å gå igjennom en av følgende:

Innhold:

1. Forståelse av hvordan Scrum er definert og hvilke prinsipper og verdier som ligger i bunnen.

 • Opprinnelsen fra "The Toyota Way" og Lean: Just-in-time prinsippet, Pull prinsippet, Eliminate Waste og Deliver Fast
 • Lag en lærende organisasjon
 • Scrum sin posisjon i organisasjonen

2. Å forstå empirisk prosessledelse. Scrum hviler på prinsippene om

 • gjennomsiktighet (hvordan sørge for at hindringer blir synlige)
 • inspeksjon (hvordan skal vi forstå de hindringene vi observerer)
 • adapsjon (hvordan agerer vi for å fjerne hindringer og sørge for forbedringer)

3. Forståelse av alle rollene, med spesiell fokus på Product Owner sine ansvarsområder:

 • Etablere en visjon for satsingen slik at alle forstår hvilken effekt vi vi ha ut av den. Hvem skal tilfredsstilles og hvilke behov har disse.
 • Ha en løpende kommunikasjon med interessentene slik at endringer i behov og prioriteringer fanges opp
 • Utarbeidelse av en Product Backlog som er estimert og prioritert
 • Gjennomføre Sprint Planleggingsmøte som første del av hver iterasjon
 • Kommunisere godt med Scrum Teamet og passe på å ikke tråkke inn på ansvarsområdet til teamet
 • Sørge for at vi får god feedback fra de rette interessentene på slutten av hver iterasjon. (Sprint Review)
 • Kontinuerlige kost / nytte vurderinger slik at Teamet til enhver tid jobber med det som skaper størst verdi
 • Release planlegging og akseptansetest

4. Forståelse for å legge arbeid i å utarbeide en klar Visjon som

 • fokuserer det ønskede effektmålet
 • er kortfattet og lett å forholde seg til
 • kommuniserer godt til både interessenter, ledelse, forretningssiden og ingeniører
 • er utarbeidet i samarbeide med interessenter, ledelse, forretningssiden og ingeniørene
 • fungerer som en rettesnor over lang tid
 • som er et godt utgangspunkt for å lage en release plan eller road map

5. Å forstå de ulike nivåene av estimering

 • forskjellen på forpliktende og uforpliktende estimering
 • overordnede, uforpliktende estimater med riktig presisjonsnivå
 • detaljerte, forpliktende estimater
 • relativ estimering - vi estimerer størrelse og kalkulerer fremdrift senere
 • bruk av Planning Poker
 • å respektere teamets estimater uten å tilføre ytre press

6. Å forstå hva en Product Backlog er (og ikke er)

 • som liste med funksjoner og andre nødvendigheter for å tilfredsstille Visjonen
 • styrken ved en levende Product Backlog som er akkurat passe detaljert
 • Product Backlog som Planleggingsverktøy
 • en Product Backlogs modningsprosess (Product Backlog grooming)
 • utvikle Product Backlog i samarbeide mellom interessenter og Scrum Team
 • riktig nivå av verktøystøtte for Product Backlog
 • Bruk av User Stories

7. Å få en grunnleggende forståelse for prioritering

 • Styrken ved løpende prioritering
 • Åpen, synlig prioritering - styrker og utfordringer
 • bruk av tankemodeller som Kano-modellen: Exciters, Satisfiers, Basic needs, Indifferent
 • Identifisere minimale "bolker" av funksjonalitet (Minimal Marketable Features)
 • Teknikken Feature Mapping
 • Å veie kortsiktige mot langsiktige behov.

8. Å forstå release management

 • verdien av hyppige releaser og "ekte" feedback fra markedet
 • verdien av å forplikte seg i siste ansvarlige øyeblikk
 • verdien av en klar og riktig definisjon av ordet Ferdig (Definition of Done - DoD)
 • å forstå konseptet teknisk gjeld
 • lære å utnytte erfaringdata på teamets fart (velocity)
 • lage langtidsplaner basert på velocity med et realistisk forhold til usikkerhet
 • utnytte konseptet release burndown

9. Å forstå styrken til iterasjonene (Sprints)

 • verdien i at teamet committer seg - og får jobbe uforstyrret mot Sprint målet
 • verdien av rytme og å holde Sprint lengden konstant over tid
 • gjennomføring av gode Sprint Planning møter
 • gjennomføring av gode Sprint Review møter
 • gjennomføring av gode Sprint Retrospective møter
 • utnytte Burndown Chart
 • forstå Daily Scrum møtene

Sertifisering

Dette er et sertifiseringskurs - etter gjennomført og godkjent kurs vil du få tittelen Certified Scrum Product Owner.

Geir Amsjø, Certified Scrum Trainer

Norges første Certified Scrum Trainer: Agile Coach. Geir har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen i mange ulike roller: Utvikling, prosjektledelse, test, kvalitetssikring og linjeledelse for å nevne noen. Metodikk og prosessforbedring har alltid vært hovedinteressen, og siden 2003 har fokus utelukkende vært på smidig systemutvikling og Lean. Geir er en svært erfaren kursholder og har veiledet/coachet en rekke norske selskaper innen smidig.

Benjamin Sommer, Certified Scrum Trainer og Certified Enterprise Coach:

Benjamin er en agile coach, instruktør og innovasjons-mentor. Benjamin har de to høyeste sertifiseringene innen agile: CST (Certified Scrum Trainer) og CEC (Certified Enterprise Coach) og er anerkjent over hele verden som ekspert i Agile og Scrum. Hans fokus er å hjelpe organisasjoner med business agility, gjøre produktgrupper raskere og levere mer verdi. Benjamin har mer enn 20 års erfaring som forretningsutvikler, ledelseskonsulent, entreprenør og investor. Benjamin bruker nå Lean og agile rammeverk i sitt arbeid med store organisasjoner og selskaper i rask vekst. Benjamin er også en publisert forfatter hvor han har fokus på forretningsutvikling og Scrum.

Andre relevante kurs

14. februar
2 dager
Classroom Virtual Startgaranti
1 dager
Classroom
22. februar
2 dager
Classroom Virtual
1 dager
Classroom Virtual