Adaptiva - riktige beslutninger og lave skuldre

      

Alle bedrifter må fornye seg i en tid hvor alt er avhengig av IT. Vi leverer rådgivning for å finne ut hva som er de riktige tingene å gjøre, og vi leverer IT forvaltning for å sørge for at IT fungerer og forbedres kontinuerlig.

Om Adaptiva

Adaptiva AS er et datterselskap av Glasspaper AS. Våre medarbeidere er «forretnings-teknologer» og har fra 7 til 20 års erfaring med IT-strategi, IT-drift og kundesupport. Vårt hovedfokus er kundens forretningsstrategi og hva IT må gjøre for å støtte opp om denne.

Våre arbeidsmetoder baserer seg på globalt anerkjente metoderammeverk som Porteføljeforvaltning (MoP), Prosjektledelse (PRINCE2), og Driftsrammeverk (ITIL).

Det viktigste for oss er at vi forstår hvem kunden er og hvor de er på vei. Det innebærer å forstå kundens mål, planer, prosjekter, utfordringer og IT-miljø. Deretter utarbeides strategi og handlingsplan for hvordan IT i fremtiden skal bidra til at kunden når sine mål.

Hos mange kunder har vi også det daglige ansvaret for deres IT-systemer og brukersupport. Vår rolle er å være en moderne IT-partner, anno 2018. Vi har ikke servere selv eller «våre løsninger» som vi kun leverer på. Ved å ha tilgang til kompetansenettverket i Glasspaper-konsernet er vi teknologisk uavhengige, og benytter f. eks de som foreleser om ulike teknologier som tekniske konsulenter. Vi har ingen bindingstider på våre avtaler, da vi mener at vi som leverandør må bevise vårt verdibidrag – hele tiden.

«Teknologi alene løser ingenting – vår lidenskap er hvordan den realiserer gevinster»