Rådgivning

Alle bedrifter MÅ fornye seg i en tid hvor alt er avhengig av IT. Vi leverer rådgivning for å finne ut hva som er de riktige tingene å gjøre for din bedrift. Hvilke teknologivalg du må gjøre på kort og lang sikt, samt innføring av verktøy og metode som forbedrer virksomhetens risikostyring er våre viktigste fokusområder.

Strategi - Teknologivalg med handlingsplan

Halvparten av alle IT prosjekter feiler. Hvorfor?

Det er ikke nødvendigvis at prosjektet feiler som gjør det til en fiasko, men at du har startet feil prosjekt. Så mye som 90% av alle endringsprosjekter i Norge mangler en kobling til bedriftens mål. Alle arbeidsprosesser i bedriften vil digitaliseres, derfor må du ha en plan.

Risk Management

Ledelsesnivå:

Hvordan kan ledelsen og styret bedre utføre sitt ansvar knyttet til helhetlig Risikostyring? 

Og hvordan vurdere risiko/gevinstpotensialet ved nyinvesteringer?

Hvordan anvende teknologi når man praktiserer moderne risikoledelse?

Compliance

GDPR, ISO: Hvordan bli Compliant og forbli Compliant? Hvilke verktøy finnes?

Quality Mangement: Hvordan benytte moderne tekniske verktøy?

Relevante kurs og sertifiseringer

Governanse, Risk & Compliance:

GRC Concepts for Managers

GDPR Serious Games 

GDPR Introduction

GDPR Foundation 

GDPR Practitioner/ Data Protection officer 

Strategi , porteføljestyring og teknologivalg:

IT-Strategi og handlingsplan (Workshops - Ta kontakt)

MoP

Change Management

Snakk med en spesialist!

Strategi og teknologivalg Risikostyring