Fremtidens konsulenter starter med en søknad til Microsoft University

Glasspaper Learning er utrolig stolt over at vi for 13. år på rad skal levere opplæringen i Microsoft University (MSU). MSU er et utdanningsprogram for nyutdannede i regi av Microsoft og Microsofts kunder og partnerbedrifter. MSU ble etablert i 2007 som et svar på stor etterspørsel av Microsoftkompetanse i det norske markedet. Dette programmet er en skikkelig rakettstart på karrieren, og for fjerde år på rad ligger MSU på topp over mest populære traineeprogrammer blant IT-studenter.

Les mer om Microsoft University (MSU).

I år (2021) er det tidenes høyeste deltagerantall: 84 studenter skal gjennom seks intensive uker med opplæring på siste Microsoft teknologi. I år består MSU av følgende 6 ulike spesialiseringer, og Glasspaper Learning leverer for tredje år på rad alle opplæringsløpene:

  • Azure Cloud Platform
  • Dynamics365 Customer Engagement
  • Cloud Security
  • .NET Azure Developer
  • Advanced Cloud Analytics/Azure Data Engineer
  • Dynamics 365 Finance & Operations

MSU startet med en virtuell kick-off dag for alle studentene 9. august, og 10.august startet opplæringen hos Glasspaper Learning. Utgangspunktet for MSU er Microsoft sine offisielle kurs som fører til sertifiseringer innen de ulike områdene. En god del av spesialiseringene er skreddersydd, med små til store case, praktiske labs, og gruppeoppgaver.

Vi har tatt en prat med Hroar Henriksen i Glasspaper Learning. Han har hatt ansvaret for å lage opplegget for MSU de siste fem årene, og har følgende å fortelle:

«Vi får en beskrivelse fra Microsoft om hva som skal gjennomgås, og hvilke sertifiseringer som skal tas. Glasspaper Learning setter så sammen et forslag til seks uker med opplæring. Deler av opplegget handler også om skreddersøm i form av gruppeoppgaver og case. Vi kan f.eks. nevne Dynamics CRM som i år bruker hele to uker på et omfattende business case.»

Hver MSU spesialisering har fra en til to klasser. Noen spesialiseringer deles opp i forskjellige løp, slik som Dynamics 365 Finance & Operations, som for første gang har 11 studenter påmeldt. Denne spesialiseringen har de siste årene blitt kansellert pga. for få søknader. I år kjører den to løp - et innen finans og et innen Supply Chain.

Alle MSU spesialiseringene fører til minimum to offisielle Microsoft sertifiseringer, noen også tre. I tidligere år har studentene hatt en beståttandel på over 95%. Når MSU er avsluttet har studentene gått fra et grunnleggende til et viderekommende nivå innen sin spesialisering. Det som er felles for alle er at de tar de mest avanserte Microsoft sertifiseringene innen nyeste Microsoft teknologi.

Glasspaper Learning leverer i snitt en til to instruktører per spesialisering og flere av instruktørene har allerede vært med i årevis. Vi kan nevne Magi Naumova som har vært med i 4 år innen Advanced Cloud Analytics spesialiseringen. Hun innehar den ypperste tekniske sertifiseringen i feltet: Microsoft Certified Master Microsoft Data Platform, og hun er også Microsoft MVP (Most Valueable Professional). I tillegg har vi Ronald Harmsen og Erik Van Appeldoorn, som har vært med i 5 år på .NET spesialiseringen. 

Studentene i MSU er toppmotiverte holder et høyt faglig nivå. Søknadsprosessen er tøff, og en blir vurdert profesjonelt fra første kontaktpunkt gjennom Glasspaper Recruitment, som har hatt ansvaret for å godkjenne og intervjue søkere til MSU siden 2013. Av 681 søkere til årets program ble 84 studenter valgt, noe som er 12% av søkerne.

 

Hroar Henriksen utdyper følgende:

«Microsoft University har noen av de beste tekniske toppstudentene i Norge. Arbeidet studentene legger ned over seks uker er mye hardt arbeid, de må stort sett påregne å jobbe litt kvelder og noe, helg for å få gjennomført alt. I løpet av ukene her ser vi svært gode prestasjoner, ikke minst når case oppgaver skal presenteres for partnere, gjester og Microsoft. Det er imponerende hva de får til i løpet av ukene her»

 

Han mener at Microsoft har funnet en god middelvei i form av å få svært avansert kunnskap på plass samtidig som sertifiseringer skal bestås. Dette er nok mye av grunnen til at MSU er kåret til det mest attraktive trainee programmet flere år på rad. Studentene har også sosiale arrangementer, hvor både studenter og instruktører er til stede.

Alle studentene er ansatt hos en partner ved oppstart

I år er det 23 partnere som har valgt å være med. Antall partnere øker fra år til år og flere av partnerene har vært med over flere år. Partnerene som har vært med gjentatte ganger vet at de får topp motiverte og sertifiserte konsulenter på et høyt nivå som fullfører MSU programmet med svært gode resultater.

Planlegging og gjennomføring

Det legges ned mye arbeid for å planlegge og koordinere en sømløs gjennomføring av MSU. I år er det i alt 14 instruktører som er involvert, samt 5 personer i Glasaspaper Learning i ulike roller. Alle instruktører skal på plass, deltakerne skal ha informasjon, kursdokumentasjoner og labb-miljøer. Kursplaner justeres av og til underveis, og dersom det er nødvendig skifter vi også ut instruktører. Det gjennomføres er over 200 offisielle Microsoft sertifiseringer i vårt testsenter under MSU.

Årets MSU har 84 studenter som er et rekord antall i MSU sammenheng, samtidig som det har vært utfordrende i forhold til COVID-19. Enkelte uker har det derfor vært gjennomført virtuelle kurs med instruktørene. Glasspaper Learning har vært med på MSU siden 2013, og alle år har nye og spesielle utfordringer – også i år. Med erfaringene vi og instruktørene har opparbeidet oss, løses det meste fortløpende. 

Det er en glede for oss å være med på dette år etter år.

Microsoft begrunner sitt valg av Glasspaper som leverandør til MSU slik:

«Dere er utvalgt som learning partner for MSU 2021! Basert på godt innhold i learning planene, pris og god erfaring med leveranse. Vi gleder oss til gjennomførelse av årets program».

Vi takker Microsoft for muligheten til å være med å bidra til dette unike opplæringsprogrammet og gleder oss til at opplæringssenteret vårt på Bryn fylles med MSU studenter.

 

«Fremtidens konsulenter starter med en søknad til MSU» avslutter Hroar Henriksen.

Lyst å vite mer om MSU?

LES MSU STUDENT LES MSU PARTNER