Microsoft University for kunder og partnere

Microsoft University (MSU) er et utdanningsprogram for nyutdannede i regi av Microsoft og Microsoft sine kunder og partnerbedrifter. MSU ble etablert i år 2007 som et svar på stor etterspørsel av Microsoftkompetanse i det norske markedet. Prosjektet er et samarbeid mellom Microsoft, Glasspaper og Microsoft partnere og kunder.

Påmeldte partnere og kunder får tilgang til en kandidatportal som inneholder kvalifiserte nyutdannede som har vært gjennom et førstegangsintervju. Deretter kaller man inn kandidater til intervju og skriver under en arbeidskontrakt med kandidaten man ønsker å ansette med oppstart senest første kursdag. Kandidatene går gjennom seks intensive uker med kurs og sertifiseringer. Dette bidrar til at de nyutdannede kommer raskt ut i fakturerbart arbeid. Det er rekruttert hundrevis av konsulenter gjennom MSU siden 2007. MSU ble i 2019 for fjerde år på rad, kåret til det mest attraktive trainee-programmet innen IT-sektoren.

Les artikkelen fra karrierestart: Traineeprogrammene som er mest populære blant IT-studenter

Microsoft University består av følgende spesialiseringer:

Azure Cloud Platform 

Spesialiseringen gir kandidaten bred kunnskap og innsikt i bruken av Azure Cloud både når det gjelder infrastrukturtjenester og plattformtjenester. Azure tilbyr et rikt spekter av tjenester fra basis infrastrukturtjenester (som for eksempel lagring, nettverk, og prosesseringskraft i form av virtuelle maskiner), til plattformtjenester for IoT, Analytics, Machine Learning, Media, Cognitive tjenester, mm. Azure er også en plattform for utvikling av applikasjoner, og plattformen hvor Microsoft produserer sine egne «Software-as-a-service» som Office365, Dynamics 365 etc. 

Dynamics 365 Customer Engagement 

Kandidaten lærer om fagområdet CRM. Dette omhandler å kjenne sine kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser bedre. CRM-systemer er verktøy som hjelper bedrifter med å håndtere disse forbindelsene på en mer strukturert og oversiktlig måte. Som kandidat lærer du å sette opp løsningen for ulike kunder, og tilpasse løsningen etter kunders ønske. Du vil også lære å sette opp verktøyet som en skyløsning i Azure. Her er det viktig å forstå seg på verktøyet, de ulike funksjonene og tilpasse disse etter kundenes egne behov. 

Cloud Security  

Cloud Security var ny spesialisering for MSU 2020. Kursløpet har som mål at kandidaten skal lære deg blant annet utarbeidelse av risikovurdering og sårbarhetsanalyser, samt ulike policy og rammer for sikker bruk av moderne IT løsninger. Videre skal kandidaten lære å implementere optimale løsninger for Identitetshåndtering, brukeradministrasjon og rettighetsstyrt tilgang, og løsninger for sikker lagring av informasjon og sikkerhetstiltak for hybride løsninger. Kandidatene skal også etter endt kursløp kunne definere løsninger for sikker administrasjon og drift av moderne IT løsninger og formidle teknologikompetanse på sertifikathåndtering, kryptering, informasjonsbeskyttelse, håndtering av trusselbeskyttelse, mm. 

.NET Azure Developer 

Spesialiseringen omhandler utvikling og koding i kodespråket .NET og dette  er den mest tekniske spesialiseringen i utdanningsløpet. Du som kandidat skal under MSU bli kompetent til å lage/utvikle applikasjoner, både til web og mobil. Det blir opplæring om alt som har med ren utvikling av Microsoft .NET i utviklingsmiljøet Visual Studio på .NET plattformen og med C# og Visual Basic som kodespråk. Videre får du også et kurs innen skyløsningen Azure, for å bli kompetent til å knytte utviklingen/programmeringen i skyen. Dette er som sagt en veldig teknisk spesialisering, hvor hovedandelen av kandidatene har en utdanning innen informatikk/dataingeniør/programmering etc. Her er det en stor fordel å ha noe erfaring med programmering/koding/utvikling med samme eller andre språk som eksempelvis Java. 

Advanced Cloud Analytics Azure Data Engineer 

Business Intelligence (BI) er et verktøy som brukes som forretningsstøtte i bedriften for å hente ut nøkkeltall. På kurset Advanced Cloud Analytics/Azure Data Engineer vil du lære hvordan du bruker datamodellering og datavarehus til å hente ut data og kverne dette til meningsfullt innhold. Du vil lære om SQL databaser, visualisering av data, og hvordan bruke funnene til å ta gode beslutninger i virksomheten. Du som kandidat får en grundig opplæring i hvordan hente ut data fra SQL databaser. Spesialiseringen har fokus på Azure Data services, inkludert Power BI med rapporter og statistisk analyse. Disse vil fungere som et grunnlag og en beslutningsstøtte for å kunne ta gode virksomhetsbeslutninger basert på funnene og analysen.  

Cloud AI and Machine Learning  

Spesialiseringen er et studium i Azure maskinlæring og analyse av store datamengder. Som kandidat får du i løpet av de seks uker med kurs god kjennskap og praktisk erfaring med maskinlæring, dataanalyse og AI-utvikling for ulike typer kunder og ulike størrelser på ulike prosjekter. Du vil også gjøre noen praktiske dykk ned i teknologiene rundt Azure AI. Du vil blant annet bli kurset innen Big Data med Azure teknologi, design og implementering av Data Science løsninger med Azure og designe og implementere Azure AI løsninger. Her er det fordel å ha en god akademisk bakgrunn fra matematikk, statistikk, informatikk og/eller andre relevante fagfelt. 

Dynamics 365 for Finance and Operations

Dynamics 365 for Finance and Operations er et ERP-programvare som omfatter logistikk, økonomi, innkjøp, produksjon, fakturering etc. ERP er forretningssystemer også kalt virksomhetssystem, som er selve hjertet til bedriften. Kandidaten blir kurset opp i å konfigurere programvaren, implementere informasjon, samt de ulike delene det innefatter og kunne sitte å jobbe med verktøyet. Det er også et analyseverktøy for å finne statistikk. Vi ser etter strukturerte studenter med bakgrunn fra logistikk, supply chain management og økonomi med god fremstillingsevne og økonomisk forståelse.

Microsoft 365 App Developer

 

Hensikten med kurset er å gi studentene en grundig innføring i Microsoft Teams, kombinert med Power Platform for å gjøre studenten i stand til å identifisere mulighetene som finnes ved integrasjon av Power Apps, Power Automate, Power BI og Power Virtual Agents inn i Microsoft Teams. Med hjelp av produktene som finnes i Power Platform, kan bedrifter møte utfordringer på en effektiv måte ved å analysere data, bygge løsninger, automatisere prosesser og lage virtuelle agenter. Nytten av Power Platform blir enda større om den i tillegg kan knyttes opp mot Microsoft 365, som man vil lære i dette kurset. Studentene vil måtte jobbe i krysningspunktet mellom IT og Business, for å kunne forenkle og effektivisere arbeidsflyt inn i Teams og dermed lage ende-til-ende forretningsløsninger som er lett tilgjengelige.   

 

Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central er bygget og optimalisert for små og mellomstore bedrifter, og er et program for firmaer som har vokst fra eksisterende ERP system. Bedrifter som vokser ut av sin grunnleggende regnskapsprogramvare eller eldre ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), som opplever utfordringer knyttet til å håndtere økt lagerbeholdning og transaksjoner, mangler integrasjon med andre bransjesystemer og har rapporteringsbegrensninger. Bedrifter utfordres også med logistikken med å tilby tjenester som har mer skalerbarhet, økt mobilitet og tilgjengelighet i skyen. Med Business Central kan du administrere økonomien, automatisere og sikre forsyningskjeden, selge smartere, forbedre kundeservicen og prosjektytelsen og optimalisere driften.

Power Platform Arkitekt

PowerPlatform er markedets ledende lavkodeplattform og bygger bro mellom sluttbrukere og utviklere. Verktøyet er i bruk i alt fra verdens største bedrifter, offentlige etater og til små og mellomstore bedrifter.  

Kurset omfatter PowerPlatform og vil gi en ende til ende kompetanse på området. Her blir man kjent med PowerApps, Power Automate, PowerBI, Power Virtual Agents og AI Builder. Man vil kunne skape løsningsvisjoner, definere muligheter og analysere behov. Studenten vil få kunnskap om de ulike komponentene i PowerPlatformen og planlegge arkitektur, datamodeller, integrasjoner og sikkerhetsmodeller. De vil være kapable til å ta kunden fra visjon til ferdig produkt og støtte under produksjonssettelse av løsningen. 

Hvordan fungerer det?

Glasspaper leverer alt av kurs og kursmateriell, i tillegg til å håndtere første del av rekrutteringsprosessen til MSU.

Glasspaper Learning tilbyr et bredt kurssortiment som Norges største kompetanseleverandør og testsenter innenfor teknologi. GPL har kurset opp de tyngste konsulentmiljøene i Norge og har rundt 10.000 kursdeltakere i året og sertifiserer rundt 4000 årlig. Selskapet har blant annet 80 % markedsandel på Microsoft kurs, og har vunnet en rekke Microsoft priser.

Glasspaper People er Microsofts sin rekrutteringspartner for Microsoft University, og har vært en bidragsyter til å finne unge talenter til utdanningsprogrammet siden år 2013. Glasspaper People er et selskap som har spesialisert seg på rekruttering og utleie av IT-personell, og har vært MSU sin rekrutteringspartner siden år 2013.