Hvilke trender så vi rundt sertifiseringer i 2019?

Glasspaper er Norges største testsenter med rundt 5000 sertifiseringer i året. Vi har testlokasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I 2019 fikk vi et godt bilde over sertifiseringstrender ved våre testsentre, og ønsker å dele et par av de trendene med dere.

Spesielt konsulentselskaper har hatt stort fokus på sertifiseringer i 2019, men det er også mange enkeltindivider som er opptatt av å dokumentere sin kompetanse, og bygge CV. I fjor kan vi se en betydelig økning i antall sertifiseringer, hvor årsaken gjerne er lansering av nye eller oppdaterte teknologiske løsninger og rammeverk. Kanskje er det rett og slett økning i antall personer som ønsker å dokumentere kompetansen sin for å ha et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet.

Den største andelen av sertifiseringer i 2019 var helt klart innen Microsoft sine teknologier. Spesielt sertifiseringer innen det nye Microsoft Azure løpet var i vinden. Dette står dermed for den største andelen av Microsofts sertifiseringer. De nye rolle-baserte Azure sertifiseringene ble lansert i løpet av 2019, og dekket flere ulike grupper; administratorer, utviklere, BI interesserte, databasekonsulenter, og driftspersonell. Microsoft 365 hadde også et stort løft med nye rolle-baserte sertifiseringer, og kom høyt på listen under Microsoft teknologiene.

På andreplassen over flest gjennomførte sertifiseringer ser vi PRINCE2, som er en internasjonal, anerkjent og skalerbar prosjektledelsemetodikk. Denne metodikken har i både offentlig- og privat sektor blitt en anerkjent metodikk for prosjektstyring.

Tredjeplassen går til ITIL. Her dekkes alle sertifiseringer fra grunnleggende til ekspert nivå. ITIL er et strukturert rammeverk eller antologi for kvalitetssikring av leveranse, drift og support innen IT-sektoren. ITIL har i mange år hatt en sterk posisjon i markedet, og kom i 2019 med en stor oppgradering til ITIL versjon 4, som nok er grunnen til at den holdt seg stabil også i fjor.

Den neste teknologien testdeltakere har fokus på er å sertifisere seg innen er Cisco, som totalt sett tar en solid fjerdeplass. Vi har hatt en jevn økende etterspørsel av Cisco gjennom fjoråret, som egentlig havner på en andreplass dersom vi hadde listet opp IT teknisk kompetanse i rekkefølge. Vi har stor tro på at Cisco også i år kommer til å være særdeles attraktivt i markedet, basert på lanseringer av helt nye sertifiseringsløp, og store oppgraderinger av den populære CCNA sertifiseringen.

De neste to plassene som følger er TOGAF, et anerkjent og populært arkitekturrammeverk, samt ISTQB som omhandler programvare testing på ulike nivåer.

Amazon, eller AWS er også med på kartet, men nådde i fjor ikke helt opp til de overnevnte. Amazon representerer en høy takt av innovasjon og hyppige nyutgivelser, som gjør at systemet hele tiden er i endring. Amazon har kommet på banen og satset i Norge med åpning av nytt kontor i 2019. Det skal også nevnes at veksten var eksplosiv mot slutten av året, og om det fortsetter vil AWS klatre jevnt og trutt oppover listen her i 2020. 

De neste to teknologiene på listen kommer sannsynligvis overraskende for noen. Det er Splunk og Blue Prism. Dette er trolig et resultat av behovet for å overvåke data, og begge teknologiene omhandler automatiseringer av prosesser.

Vi ser samtidig en stor økning i Google Cloud sertifiseringer, og antar at de kommer høyere på listen i år. 

Ønsker du å lese mer om sertifiseringer?
Sjekk ut denne artikkelen: Hva er sertifisering, hvorfor er det viktig og hvordan kan du sertifisere deg?

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier