Hva er sertifisering, hvorfor er det viktig og hvordan kan du sertifisere deg? 

Viktigheten av å kunne dokumentere din kunnskap kan være en avgjørende faktor for å skille deg ut og være attraktiv i dagens krevende arbeidsmarked. Det er også viktig for arbeidsgivere å ansette eller leie inn riktig kompetanse – noe som medfører økt krav til dokumentasjon og sertifisering av jobbsøkere. I forbindelse med anbud er sertifisering i økende grad et krav fra oppdragsgivere. Spesielt innen IT-bransjen er det flere og flere som innehar en eller flere sertifiseringer, og kravene øker. Men hva er egentlig en sertifisering? Og hvorfor er det så viktig å investere i dette? 

Hva er en sertifisering?

Enkeltindivider og organisasjoner kan ta ulike sertifiseringer, og sertifikatet som utstedes av sertifiseringsorganet har ofte en bestemt varighet. En sertifisering er et kvalitetsstempel, et bevis på dokumentert kompetanse, som i de fleste tilfeller er basert på en ekstern evaluering og/eller godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan. Sertifiseringer kan tas både på et godkjent testsenter og noen ganger kan det tas i forbindelse med kurs i klasserommet. Et sertifiseringsorgan beskriver hvilke ferdigheter som kreves og hvilken kunnskap som er kritisk for å oppnå en bestemt sertifisering. Glasspaper Learning er autorisert testsenter for mange sertifiseringsorganer og leverandører. En sertifisering gir dermed en uavhengig verifisering av et visst kompetanseområde, som beviser at du har oppnådd visse kunnskaper og ferdigheter.  

En sertifisering er ofte kun gyldig i en periode, med den hensikt at kompetansen må være kvalitetssikret og ikke utdatert. Når sertifikatet ikke lenger er gyldig må du gjennom en ny evaluering, opplæring eller godkjenning, dersom du ønsker å opprettholde sertifiseringen. 
Les mer: Sertifisering hos Glasspaper 

Hvorfor bli sertifisert?  

En sertifisering er et kvalitetsstempel som vil øke din markedsverdi ved jobbskifte eller ved innleie til et oppdrag. Du vil med en sertifisering kunne vise til at du tilfredsstiller ulike krav og innehar en kunnskap innenfor fagområdet som er attraktiv hos eksempelvis en oppdragsgiver.  

Hovedsakelig er hensikten bak en sertifisering å sikre at medarbeidere besitter riktig kompetanse. Riktig kompetanse vil igjen bidra til at jobben blir utført i henhold til standarder. En sertifisering vil også skape trygghet både for deg, oppdragsgiver og/eller arbeidsgiver ved at du kjenner fagområdet og metodikken godt som kreves for å utføre arbeidet riktig. 

Det er også i økende grad et krav i markedet å ha en eller flere sertifiseringer. Det er ikke pålagt å være sertifisert, men det er flere bedrifter som stiller krav om sertifisering for blant annet innleide konsulenter. Hos konsulentselskaper spesielt, men også programvarehus, vil sertifiseringer være med på å gi tilgang til flere ressurser for leveranse og kvalitetssikre jobbutførelsen. Du kan også bli mer prioritert hos ulike arbeidsgivere i forbindelse med rekruttering ved å være i besittelse av en eller flere sertifiseringer. 

Hvordan bli sertifisert? 

Glasspaper Learning er Norges ledende kurs- og kompetanseleverandør. Vi tilbyr markedets bredeste kurssortiment med kurs over hele Norge innen IT. Vi har over 10.000 kursdeltakere per år og sertifiserer opp over 4000 IT-profesjonelle hvert år. Vi har testsenter i Bergen, Oslo og Trondheim, og du kan ta de aller fleste offisielle sertifiseringseksamener hos oss. Du kan enkelt lese om de ulike sertifiseringene vi tilbyr og melde deg opp på kurs på vår nettside

Les mer: Kurs hos Glasspaper 

Ta sertifisering hos oss

Ledig for oppdrag, ny jobb eller er du selvstendig konsulent

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier