ITIL 4: ny ITIL tilnærming

ITIL 4 oppleves som en videreutvikling av ITIL v3, men med en mye mer optimalisert tilnærming i forhold til smidig metodikk. Med andre ord er det en evolusjon av ITIL v3. Basisen er value streams og value change, som betyr at istedenfor å følge en firkantet service livssyklus, har du mye mer fleksibilitet i måten du setter sammen de forskjellige verdi-aktivitetene på. ITIL 4 er et mer fleksibelt rammeverk enn ITIL v3.

Value streams i ITIL 4 er et veldig bra konsept, hvor du setter sammen et sett med byggeklosser akkurat sånn du har behov for i den enkelte situasjonen. Du lager value streams som lett kan rekonfigureres til å få en optimal flyt i både prosesser og verdiskapningsaktivitene 

Prosessene som vi kjenner fra ITIL v3 er også med, men de kalles nå for practices. Prosessene er videreutviklet og de inneholder alt man trenger i definisjonene for å kunne få ting til å skje i praksis. ITIL v3 bygger på syv prinsipper, hvor ITIL 4 har tatt med seg den praktiske tilnærmingen inn i ITIL 4 Foundation. Det er blitt en mye mer praktisk tilnærming, enn det man hadde i ITIL v3. ITIL 4 vil utvikle seg til å dekke ende-til-ende-IT/digitaliseringsmodell som også vil understøtte forretningsstrategi. 

Problemer med prosesser er at du også må ha ressurser. Du må ha kompetanse og verktøy. Det er det som vi kaller for de fire P-ene i ITIL. I ITIL v3 var det ikke definert helhetlig sammen for hver prosess, nå er de definert mer helhetlig i form av det vi kaller for practices. En av disse practices heter “work holistically” og på norsk har vi kommet frem til at det betyr helhetlig tilnærming. Det handler om å se på helheten og ikke bare på prosessene. Det er viktig å ta i betraktning menneskene som skal utføre arbeidet, at man har de riktige rollene og kompetansen og ikke minst kulturen. Alt må henge sammen og vi må ha de riktige verktøyene. Det å tenke helhet kommer veldig bra frem i ITIL 4.  

ITIL har et stort problem med at en del blir rammeverks fanatikere og forsøker å presse et firkantet rammeverk ned på organisasjonen. Dette er noe ITIL Practioner forsøker å gå imot, fordi det ikke funker i praksis. Denne tankegangen er tatt med videre i ITIL 4. ITIL 4 vil integrere DevOps, Agile og LEAN inn i rammeverket. Det å få utvikling og drift til å jobbe tett sammen er utrolig viktig og ITIL 4 fokuserer på denne tilnærmingen.  

ITIL 4 vil kunne brukemye mer effektivt sammen med andre rammeverk, som for eksempel COBIT. Vi kan hente det beste fra mange verdener og sette det sammen. ITIL 4 er fremtidsrettet og i stor grad tilpasset de andre rammeverkene som finnes 

Vår instruktør Rolf André Danielsen tror ITIL 4 blir veldig bra, og han anbefaler deg som vurderer et ITIL kurs å ta et ITIL 4 Foundation kurs. ITIL 4 Foundation har en mye mer praktisk tilnærming, så for de som tenker at de må jo ha noe mer enn bare teori ut av dette er ITIL 4 veldig bra. Du vil kunne få en direkte nytteverdi ut av ITIL 4 Foundation 

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier