Hvordan vokse i Scrum Master rollen

Hva slags ferdigheter og kunnskaper trenger en profesjonell Scrum Master egentlig? Og hvordan utvikler man seg som Scrum Master?

Det har hittil vært svært begrensede tilbud på markedet for å utvikle Scrum Master rollen videre etter et 2 dagers Certified Scrum Master (CSM) kurs. De som satser på dette har vært henvist til seminarer og konferanser, lese bøker, artikler, podcaster, delta på meetups osv. Men nå har (endelig) Scrum Alliance “våknet” og har lansert en vei videre fra CSM. Dette er et løp som tar minimum 2 år å gjennomføre og som innebærer både opplæring og praktisering. Kurset i september er det første kurset i Norge på norsk, men kurset ble lansert for en liten tid tilbake. 

CSM-kurset er jo å betrakte som et introduksjonskurs for alle som vil lære seg Scrum og agile (“smidig”). Veldig mange har tatt dette  (vi i Lean Venture har sertifisert mer enn 2.500 bare i Norge) og vi vet at de fleste spør seg om dette egentlig er nok for å praktisere denne rollen på en god måte. Vi tror ikke det. Når vi kommer på innsiden i organisasjoner for å støtte med innføring av Scrum, ser vi at rollen svært sjelden praktiseres slik den er ment. Det er nok flere årsaker til dette, men den viktigste forklaringen er at denne rollen er veldig uvant for de fleste organisasjoner. Vi ser at få ledere er oppmerksom på at en Scrum Master er en endringsagent som skal utfordre alt som hindrer god flyt i arbeidet. Dette inkluderer ofte ledernes egen adferd…

En ScrumMaster er en Agile Coach

Når man leser Learning Objectives for Advanced Certified ScrumMaster blir det tydelig at denne rollen har mye til felles med en coach. Veldig mye dreier seg om å opptre som en nøytral, positiv fasilitator og coach som hjelper teamene til å forbedre arbeidsflyten i små trinn. En god Scrum Master må kunne drive opplæring (innen agile og Scrum) og må ha ferdigheter innen coache- og fasiliterings-teknikker. Fokus for Scrum Master er å støtte utviklingsteam og produkteier slik at de stadig fungerer bedre og bedre sammen. Men Scrum Master må også ta ansvar utover dette. Scrum team vil støte på hindringer fra omgivelsene, og det er ofte her de store forbedringsområdene befinner seg. 

En god leder er en god coach!

Tiden vi lever i er preget av raske omveltninger, usikkerhet og kompleksitet hvilket fører til nye krav til ledere. Moderne ledere må være ydmyke i forhold til at de ikke selv har svarene eller kan ta for mange avgjørelser selv. Moderne organisasjoner trenger ledere som gir slipp på direkte kontroll og i stedet sørger for å gjøre medarbeiderne i stand til å styre seg selv. Alt dette fordrer en adferd som minner veldig mye om coaching. 

I google har de gjort systematiske undersøkelser rundt hva som kjennetegner de beste lederen og konkluderer med at de tre viktigste tingene er:

  1. Er en god coach
  2. Gir team stor grad av myndighet
  3. Skaper inkluderende team-omgivelser og psykologisk trygghet.

Advanced CSM i Oslo i september

Vi har gleden av å tilby Norges første A-CSM i Oslo 26 september! Her kan du ta skrittet videre og finne ut hvordan du virkelig kan utgjøre en forskjell. På disse to dagene vil du lære å fungere som en endringsagent, som stadig utfordrer det bestående og hjelper organisasjonen til å gradvis få bedre flyt i arbeidet. 

Innhold: 

  • Lean, agile og Scrum: hvordan henger det hele sammen
  • Fasiliterings-teknikker (Diverge / Converge)
  • Coacheteknikker (basert på Co-active coaching og systemcoaching (ORSC))
  • Hvordan støtte utviklingsteamet
  • Hvordan støtte produkteier
  • Hvordan støtte organisasjonen
  • Hvordan dyrke og videreutvikle Scrum Master rollen

Denne artikkelen er forfattet av instruktøren Geir Amsjø, og er publisert på nytt på vår web etter avtale. 

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier