Hva skal til for å omskolere deg i IT-bransjen?

Er du en av de som har jobbet flere år i IT-bransjen, men usikker på hva som finnes av muligheter? Kanskje du føler din kompetanse er utdatert? Eller trenger du et nytt fagområde som i større grad interesserer deg? Og hva skal egentlig til for å endre retning i IT-bransjen? Kjenner du deg igjen i dette, kan omskolering være det du trenger.

Etterspørsel i markedet 

Først og fremst må du avklare etterspørselen innen retningen du ønsker å ta, før du starter en prosess med å omskolere deg. Vil omskoleringen gi deg jobbmuligheter? Er det stor konkurranse innen retningen du ønsker å ta? Vil det være fornuftig? 

Glasspaper er et selskap som leverer markedsledende tjenester i krysningen mellom teknologi, mennesker og kompetanse, og har en solid innsikt i markedet og ikke minst IT-bransjen. Våre rekrutterings- og bemanningstrådgivere kan gi deg råd om hva som skal til for å omskolere deg, og hvilke kurs vi tilbyr som kan være hensiktsmessig å ta. Det er viktig å være realistisk i denne prosessen, ved å kartlegge din kompetanse, hva du trenger å få supplert og hvordan få denne kompetansen tilføyd.  

Generelt ser vi at markedet i stor grad etterspør systemutviklere, løsningsarkitekter, spesialister innen IT-sikkerhet og skyløsninger, samt at det jevnt over er god etterspørsel etter supportmedarbeidere. I tillegg er markedet for personer med god kompetanse innen Business Intelligence god. 

Kurs, sertifisering, fagskole eller høyere utdannelse? 

Vi har flere ulike utdanningssystemer og opplæringsprogram i Norge som dekker ulike behov. Så hva vil være det mest hensiktsmessige for deg ved en omskolering i IT-bransjen? 

Innen IT-bransjen er det flere retninger du kan omskolere deg til. Hvilken opplæring eller utdannelse som vil være hensiktsmessig å ta for å omskolere deg, vil avhenge av å ditt ønske om hvilken retning du vil ta, samt din faglige og erfaringsmessige tyngde. Ønsker du en tyngre stilling i IT-bransjen, men verken har en høyere utdannelse eller en lang erfaring å vise til, kan det være hensiktsmessig å ta en bachelorgrad som et minimum. Dersom du ønsker å omskolere deg til en stilling innen support og ikke har erfaring innen denne retningen, kan en fagskoleutdanning være å anbefale. En fagskole tilbyr yrkesrettede utdanninger, og kan tas på heltid eller deltid og varer som regel fra et halvt til to år. Generelt ser vi at spesielt at fagskoleutdanning fungerer som en fin inngangsport til supportstillingen mens systemutviklere i stor grad rekrutteres fra høyskoler og universiteter.  

Kurs kan gi deg kompetansen du trenger for å komme i ny jobb. Dette er ofte hensiktsmessig om kompetansen du ønsker å omskolere deg bygger videre på kompetanse du allerede har, men hvor du trenger å spisse kompetansen din. Når du skal omskolere deg i IT-bransjen er det fornuftig å supplere kurs med sertifiseringer for å vise fremtidige arbeidsgivere at du har tilegnet deg den nye kompetansen. 

Les også: Kurssortiment via Glasspaper Learning. 

Det kan være en fordel å supplere kurs og sertifiseringer med e-læringskurs for å lykkes med omskolering i IT-bransjen. Glasspaper er distributør for Skillsoft sine e-læringskurs i det nordiske markedet, og tilbyr over 5500 e-læringskurs innenfor fagområdene IT, Business & Management og Compliance Training. Skillsoft er en fleksibel opplæringsmetode med kvalitetssikrede kurs som gir høy verdi. Med tilgang til vårt kursbibliotek, kan du gjennomføre korte og enkle kurs som vil heve din kompetanse innenfor retningen du ønsker og ikke minst også gi en mer utfyllende CV.  

Det vil også være lønnsomt å utforske den retningen du ønsker å omskolere deg til privat på din fritid. Eksempelvis dersom du ønsker å omskolere deg til å bli utvikler bør du forsøke å løse et problem eller lage en nettside etc. hvor du får praktisert ferdighetene dine som du kan vise fram i et intervju. Dersom du ønsker å gå veien om IT-sikkerhet bør du kunne vise til hvordan du har praktisert disse ferdighetene. Videre om du ønsker å jobbe med skyteknologi, last ned gratisversjoner og lek deg rundt og se hva du kan få til. Det kan være nyttig å legge med link i din CV som viser til det du har laget, eksempelvis til en nettside du har utviklet.

 Les også: Skillsoft/påmelding  

Planlegging 

Det vil være viktig å strukturere en plan ut ifra hvor lang tid omskoleringen vil ta. Denne planen bør også inneholde en oversikt over fordeler og ulemper ved omskoleringen. Hvor mange år med studier vil omskoleringen kreve? Hva vil være hensiktsmessig å gjennomføre for deg når det gjelder kurs, sertifiseringer, fagskole eller høyere utdannelse? Hva vil en ny retning i IT-bransjen gi deg som du mangler per dags dato? Kan du omskolere deg på heltid eller deltid? Har du muligheten til å få arbeidsgiver til å støtte deg med kurs eller andre tiltak? 

Håndtering av CV 

Nyhetsverdien av din CV er av stor verdi, og vil dermed være hensiktsmessig å avvente å legge denne ut før du er på et ok ferdighetsnivå innen området du ønsker å omskolere deg til. Du bør derfor unngå å legge ut CV-en din / søke jobb ved omskolering, da du burde unngå å ikke bli innkalt til intervju før du er klar til å kunne håndtere en faglig prat med din eventuelle nye arbeidsgiver i IT-bransjen. Dersom du skulle legge ut din CV før du er ferdig med omskoleringen, kan du risikere å fremstå som ikke kompetent nok hos flere rekrutteringsselskaper og potensielle arbeidsgivere på bakgrunn av din kompetanse og / eller erfaring og dermed ikke bli fanget opp når du har løftet kompetansen ytterligere. Det er fullt mulig å omskolere deg i IT-bransjen, da det er stort behov, men hva som er riktig å velge avhenger av din bakgrunn allerede, din personlighet og etterspørsel i markedet.  

Les også: Hvordan skrive en god CV. 

Etter omskoleringen  

Når omskoleringen er ferdig, og du er klar for arbeidslivet i den nye retningen i IT-bransjen, bør du gå bredt ut i markedet. Dette kan du gjøre eksempelvis gjennom utsendelse av søknader og CV, samt registrer deg hos selskaper og i databaser som kan være relevante for jobben du søker.  

Følg oss gjerne på LinkedIn for flere nyttige tips og informasjon rundt teknologier og markedet.  

Ledig for oppdrag, ny jobb eller er du selvstendig konsulent

Kurs i applikasjons utvikling

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier