Red Hat Online Learning

Lær på den måten som passer deg best! Alle Red Hats kurs kan tas som Online Learning med 90 dagers varighet. Du kan også velge Red Hats Learning Subscription med 365 dagers tilgang til hele kursporteføljen.

Red Hat Learning Subscription

Red Hat tilbyr Learning Subscription med 365 dagers tilgang til hele Red Hats kursportefølje (mer enn 50 kurs) inkl 400 timer med skybaserte lab-øvelser.

Pris per person for 1 Learning Subscription lisens er NOK 53 500 + mva.

Sign up for 1 ukes gratis demo av Red Hat Learning Subscription

 

Red Hat Online Learning

Alle Red Hat sine kurs kan tas som Online Learning med 90 dagers varighet. 

  • Samme høy-kvalitets kursmateriale som i klasseromskursene
  • 90 dager ubegrenset tilgang til kursinnholdet
  • 80 timer skybaserte labber 
  • Opptak av webinarer er inkludert i de fleste kursene
  • Kunnskapssjekk etter hver del for å sikre at innholdet er forstått
  • Prisen på Red Hat online kurs er 15% lavere enn prisen på et klasseromskurs +25% moms 

Finn ditt ONLINE kurs i vår kurskalender og bestill