Elæring og Training on Demand

Red Hat Online Learning and Learning Subscriptions

Alle Red Hats kurs kan tas som Online Learning med 90 dagers varighet. Red Hat tilbyr også Basic Learning Subscription med tilgang til mer enn 50 kurs i 1 år inkl 400 timer med skybaserte lab-øvelser.

Les mer og bestill Red Hat Online Learning og Learning Subscriptions

Cisco Elæring

Vi kan tilby alle Ciscos kurs som elæring. Kursene fokuserer på en rekke Cisco-teknologier for å forberede deg på Cisco-sertifiseringseksamener og for å få Cisco produktkunnskap. E-læringstilbudene er laget for å være interaktive og engasjerende for deg som foretrekker selvstudium.

Les mer og bestill Cisco elæring

EC Council iLearn

iLearn er EC Councils e-læringsprogram, som tilbyr tilsvarende innhold som instruktørledede kurs, men med mer fleksible rammer. 

Les mer og bestill EC Council iLearn