Connect2Classroom

Med Connect2Classroom deltar du på et standard, datofestet kurs via internett. I stedet for å sitte i samme klasserom som instruktøren og de andre kursdeltagerne, sitter du på kontoret eller hjemme. Du slipper å reise og vil ikke møte fysisk hverken instruktør, andre deltakere eller tilreisende.

Teknisk gjennomføring

På et Connect2Classroom kurs får du samme dokumentasjon og øvelser/lab-miljø som du ville fått på et ordinært kurs, og den tekniske løsningen gjør at du både ser og hører instruktøren, og du ser presentasjoner/tavle. Løsningen får gode tilbakemeldinger fra deltakere.

Du deltar med en tilpasset web-applikasjon, normalt benyttes GoToMeeting, men andre løsninger kan også bli benyttet. Du får uansett et interaktivt kurs som inkluderer leksjoner, demonstrasjoner og lab øvelser der dette er en del av kursmaterialet.

For best mulig opplevelse av et kurs levert med Connect2Classroom så anbefaler vi:

  • 2-skjermsløsning (21-tommer eller større) med utvidet visning - for presentasjon/demo, video, lab-miljø, chat og elektronisk dokumentasjon
  • Bruk av headset, for å unngå ekko-problematikk

 

Vi tilbyr de fleste av våre kurs som Connect2Classroom, se vårt utvalg nedenfor: 

IT tekniske kurs: 

Metodikk og Rammeverk: 

Utvikling 

Kurs for brukere: 

 

Her finner du vår Connect2Classroom kurskalender