Workshop Porteføljestyring: Forstå, kategorisere, prioritere, balansere, planlegge

Dette er en interaktiv Workshop som tar for seg det overordnede i porteføljestyring

På slutten av denne workshopen vil du:

  • Ha en klar plan om hvordan du implementerer hvert trinn av MoP metodikken
  • Ha klare suksesskriterier
  • Ha maler til bruk for prosjekter og programmer knyttet til gevinster og strategiske mål

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Målgruppe:

Dette kurset er for ledere som kjenner godt til porteføljestyring og som ønsker at bedriften skal levere best mulige prosjekter med de best mulige resultatene.

Krav:

Det er ingen krav til dette kurset

Brendan Martin - instruktør og coach

Brendan Martin har holdt mange workshops i offentlig og så vel som i privat sektor. Han er ettertraktet både som konsulent, coach og instruktør. Brendan sine workshops kjennetegnes av:

  • 100% ansvar for målbare leveranser (Rollene)
  • Forenkling (Arbeidsmetoder)
  • Fokus på smidige metoder (Læring)
  • ”Start with the end in mind” (Hva vil vi oppnå?)
  • Bli 100% ferdig med ting (Kanban)

Andre relevante kurs