Power BI Desktop – DAX formler

I dette kurset er det fokus på å forstå formler i en datamodell. Det blir forklart prinsipper og teori rundt DAX. Evalueringskontekst står sentralt hvor en skal forstå hvorfor et beregnet beløp i en rapport blir som det blir.

C2C-kursbanner.png

Det blir gjennomgått svært relevante DAX formler som deltaker kan ta med hjem til eget bruk.

Undervisningen foregår i Power BI Desktop men det blir også demonstrert hvordan formlene fungerer like godt i Power Pivot.

Fra kurset får du med deg: Foruten kompendium tilpasset kurset får du med deg en rekke modeller og eksempler som enkelt kan tilpasses og brukes i din organisasjon.

Målgruppe:

Kurset er tilpasset personer som har jobbet med datamodeller enten i Power Pivot eller Power BI Desktop. Jobber du innen økonomi/finans er du ideell til dette kurset men passer også for andre som trenger kompetanse innen DAX formler.

Forkunnskaper:

Innhold:

Utvikle en datamodell

 • Kort repetisjon av å laste inn tabeller til en datamodell gjennom Power Query. Prinsipper for planlegging, navngiving og sette relasjoner mellom tabeller

Lage kalkulerte kolonner

 • Funksjoner: DATE,YEAR,MONTH, IF, SWITCH m.m.

Mål

 • Funksjoner: SUM, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Lage mål, bruke ferdige mål

Regler for DAX

 • Teori: Radkontekst og filterkontekst
 • Gjennomgang og eksempler
 • Funksjoner: COUNT, AVERAGE, MAX m.m.

CALCULATE

 • Grundig gjennomgang av den viktigste funksjonen i DAX – CALCULATE
 • Flere eksempler på bruk av DAX
 • Vise sammenhengen mellom filterkontekst og CALCULATE

ALL – Fjerne filter

 • Funksjoner: ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED
 • Bruk av funksjonen sammen med CALCULATE

Tenke flere tabeller

 • Fordelen av datamodell med flere tabeller
 • Flere eksempler på CALCULATE i en datamodell med flere tabeller

Frakoblede tabeller

 • Lage parametertabeller for bruk i slicer
 • Eksempler på valg av valutakurs, rabatt, kategorier osv

FILTER og frakoblede tabeller

 • Lær å bruke FILTER når CALCULATE ikke strekker til
 • Vis totalsalg for valgt prisklasse (vist som slicer)

Tidsintelligens

 • Bruk av kalender i en datamodell
 • Ulike eksempler på salg hittil i år, sammenligning med tidligere år, beste kvartalsalg siste to år osv.
 • Funksjoner: DATESYTD, FIRSTDATE, LASTDATE, ENDOFMONTH, CLOSINGBALANCEMONTH, SAMEPERIODELASTYEAR, DATEADD, DATESBETWEEN, NEXTMONTH
 • Flere eksempler på bruk av tidsintelligens i en BI løsning

Andre relevante kurs

29. august
1 dager
Classroom Virtual
25. august
2 dager
Classroom Virtual Startgaranti
30. august
2 dager
Classroom Virtual