Power BI Desktop

Næringsliv og offentlig sektor får et stadig økende behov for å samle inn og analysere enorme mengder data. Siden Excel har begrensninger når det kommer til store datamengder, tar stadig flere virksomheter i bruk det kraftige verktøyet Power BI Desktop. Med dette brukervennlige verktøyet kan også vi som ikke har tung IT-kompetanse vaske og analysere store datamengder, og lage avanserte rapporter. På dette 2-dagers kurset vil du lære å vaske dataene dine med Power Query, analysere dataene med DAX-formler og lage rapporter i Power BI Desktop. Om lag en fjerdedel av kurset handler om Power Query. Resten av tiden bruker vi til å lage modeller med DAX-formler og til å lage rapporter.

Forkunnskaper:

Deltagere bør ha erfaring med Excel og pivottabeller.

Dette kurset gir deg en god introduksjon til Power BI - og kan tas i forkant av Power BI Desktop kurset om ønskelig:
Kom i gang med Power BI

Agenda:

Oversikt over Power BI

Power Query

 • Vasking av tabeller
 • Lag tabell av en pivotert tabell
 • M-funksjoner
 • Slå sammen spørringer
 • Import av data fra en mappe

Power BI Desktop (DAX-formler)

 • Beregnede kolonner og mål (SUM, SUMX, RELATED, CALCULATE, …)
 • Hurtigmål
 • Funksjonene CALCULATE og FILTER
 • Datotabell (CALENDAR, MONTH, FORMAT, WEEKNUM, …)
 • Tidsintelligens (TOTALYTD, DATESYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD, …)
 • Informasjonsfunksjoner, Logiske funksjoner og Tekstfunksjoner

Avanserte rapporter

 • Diagram
 • Matriser
 • Slicere
 • Kart
 • Kort
 • KPI’er
 • Spørsmål og svar
 • Målere

Vil du lære mer?

Etter dette kurset kan du gå videre med følgende kurs:

Power BI Desktop – DAX formler

Andre relevante kurs

11. desember
1 dager
Classroom Virtual Startgaranti
6. desember
2 dager
Classroom Virtual Startgaranti
22. januar
3 dager
Classroom Virtual