Power BI Desktop

Næringsliv og offentlig sektor får et stadig økende behov for å samle inn og analysere enorme mengder data. Siden Excel har begrensninger når det kommer til store datamengder, tar stadig flere virksomheter i bruk det kraftige verktøyet Power BI Desktop. Med dette brukervennlige verktøyet kan også vi som ikke har tung IT-kompetanse vaske og analysere store datamengder, og lage avanserte rapporter. På dette 2-dagers kurset vil du lære å vaske dataene dine med Power Query, analysere dataene med DAX-formler og lage rapporter i Power BI Desktop. Om lag en fjerdedel av kurset handler om Power Query. Resten av tiden bruker vi til å lage modeller med DAX-formler og til å lage rapporter.

C2C-kursbanner.png

Forkunnskaper:

Ingen spesielle, men det er en fordel å ha litt erfaring med Excel og pivottabeller.

Agenda:

Oversikt over Power BI

Power Query

              Vasking av tabeller
              Lag tabell av en pivotert tabell

M-funksjoner

              Slå sammen spørringer
              Import av data fra en mappe

Power BI Desktop (DAX-formler)

              Beregnede kolonner og mål
               (SUM, SUMX, RELATED, CALCULATE, …)
               Hurtigmål

Funksjonene CALCULATE og FILTER

              Datotabell
              (CALENDAR, MONTH, FORMAT, WEEKNUM, …)
              Tidsintelligens
              (TOTALYTD, DATESYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD, …)
              Informasjonsfunksjoner, Logiske funksjoner og Tekstfunksjoner

Avanserte rapporter

              Diagram, Matriser, Slicere, Kart, Kort, KPI’er, Spørsmål og svar, Målere

Andre relevante kurs

29. august
1 dager
Classroom Virtual
6. september
2 dager
Classroom Virtual
25. august
2 dager
Classroom Virtual Startgaranti