Power BI Desktop

På dette 2 dagers kurset vil du lære hvordan Power BI Desktop fungerer. Dette er et program for litt mer avanserte brukere hvor fokus er datamodellen som er hjernen i en BI løsning. Det blir en gjennomgang av grensesnitt, lage en datamodell, bruk av Power Query for rensing av data. Deretter visualisering med ulike diagrammer. Det blir også mulighet for publisering i Power BI Service.

C2C-kursbanner.png

Forkunnskaper:

Excel videregående eller daglig bruker av Excel. Kjent med lister og vanlige pivottabeller. Gjerne kjent med bruk av Power BI Service men det er ikke en forutsetning.

Versjon:

Siste versjon av Power BI Desktop, Excel 2016 Norsk versjon med Power Pivot og Power Query.

Agenda:

 • Introduksjon - Lysbilder
 • Forklare prinsipp
  • Gratis nedlastbart program
  • Oppdateres hver måned
  • Program for utviklere/analytikere
  • Trenger ikke Excel
  • Lagres i egen fil (pbix)
  • Bruker Power Query
 • Power BI Service (kort oversikt)
 • Grensesnitt
  • Visualisering
  • Data
  • Datamodeller, Prefiks og datatyper
 • Datamodell, Prefiks og datatyper
  • Nytten av å lage datamodell
  • Dim og fact
  • Datatyper
  • Filtrering gjennom relasjoner
 • Bruk av Power Query
  • Hva er PQ
  • Hensikt
  • Behandling
  • Redusering av rader/kolonner
  • Sortering
  • Duplisering
  • Skille kolonner
  • Legge til nye kolonner
  • Datatyper
  • Legge tabeller på hverandre (Append)
  • Importere filer fra mappe
  • Fra krysstabell til liste
 • Kalender
  • Merke som datotabell
  • Sortering
  • Lage kalender i PowerQuery
 • Formler og funksjoner
  • Kalkulert kolonne
   • Lage formel (kolonne mot kolonne)
   • IF, SWITCH, RELATED, DATE, WEEKNR,DAY, YEAR, MONTH
   • CALENDERAUTO
   • RELATED/RELATEDTABLE
  • Mål
  • SUM, AVERAGE, MAX, MIN, SUMX, CALCULATE
  • Hurtigmål (ferdig definerte mål)
   • Aggregering
   • Filtre
   • Tidsintelligens
 • Visualisering (Rapport)
 • Lagring og redigering
 • Ulike filter
 • Drillfunksjon
 • Interaktivitet
 • Ulike visualiseringer 
  • Kort (Sum, Gj.snitt, maks, min, antall)
  • Stolpe, linje
  • Areal, Kombinasjonsdiagram
  • Fossefall, måler
  • Tabell, Matrise
  • Kart
  • Vise analyse/forklaring av endring
 • Publisere rapport i Power BI Service
  • Tilbake hvor vi startet kurset men nå med en datamodell som blir publisert

Other relevant courses

7. June
1 days
Classroom Virtual
16. June
2 days
Classroom Virtual
25. August
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run