Power BI Desktop

Næringsliv og offentlig sektor får et stadig økende behov for å samle inn og analysere enorme mengder data. Siden Excel har begrensninger når det kommer til store datamengder, tar stadig flere virksomheter i bruk det kraftige verktøyet Power BI Desktop. Med dette brukervennlige verktøyet kan også vi som ikke har tung IT-kompetanse vaske og analysere store datamengder, og lage avanserte rapporter. På dette 2-dagers kurset vil du lære å vaske dataene dine med Power Query, analysere dataene med DAX-formler og lage rapporter i Power BI Desktop. Om lag en fjerdedel av kurset handler om Power Query. Resten av tiden bruker vi til å forbedre brukeropplevelsen i datamodellen og lage forbedringer i datasettet vårt.

 

Målgruppe:

Dette kurset er for deg som kan litt om Power BI Desktop og som allerede vet litt om hvordan visualiseringene i rapportene opprettes og formateres. Etter dette 2 dagers kurset vil du kunne redigere datakilder, opprette mål, lage beregnende kolonner, sette opp gode relasjoner, og profesjonelle rapporter i Power BI Desktop.

Forkunnskaper:

Deltagere bør vite hvordan visualiseringsbiten av rapporter opprettes og formateres.

Ett av disse kursene gir deg en god introduksjon til Power BI, og kan tas i forkant av Power BI Desktop kurset om ønskelig:

Kom i Gang med Power BI Desktop

 

Agenda:

 

Oversikt over Power BI

Power Query

 • Vasking av tabeller
 • Transformere felt
 • Opprette beregnende kolonner
 • Datavisning for å få oversikt over verdier
 • M-funksjoner
 • Slå sammen spørringer
 • Import av data fra en mappe

Felt egenskaper

 • Hvordan bruke synonymer
 • Opprette hierarki og mapper
 • Skjule felt
 • Legge til kategoriseringer
 • Gruppere felt

Power BI Desktop - enkle DAX-formler

 • Beregne kolonner med blant annet SWITCH, IF, RELATED, DISTINCTCOUNT
 • Opprette mål med blant annet SUM, AVERAGE, CALCULATE og FILTER
 • Dato funksjonene CALENDAR, MONTH, FORMAT, WEEKNUM
 • Informasjonsfunksjoner, Logiske funksjoner og Tekstfunksjoner

Profesjonelle rapporter

 • Diagram, Matriser, Slicere, Kart, Kort, KPI’er, Spørsmål og svar, Målere
 • Opprette bokmerker og filtrering
 • Interaksjon og optimalisering av rapporter

VIKTIG! Deltagere må ha med egen PC på kurset

Deltagere på dette kurset bruker sin egen PC (dette gjelder også de som deltar på fysisk klasseromskurs i Glasspaper sine lokaler).

Power BI Desktop må være aktivert/installert på PCen før kursstart.

Vil du lære mer?

Etter dette kurset kan du gå videre med følgende kurs:

Power BI Desktop – DAX formler

Other relevant courses

14. August
1 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
22. August
2 days
Classroom Virtual
2. September
3 days
Classroom Virtual