Kom i gang med Power BI

Kurs for deg som vil publisere rapporter fra ulike datakilder

Dette 2-dagers-kurset egner seg for deg som skal begynne å bruke PowerBI. For informasjonsarbeidere som vil ha en introduksjon til BI generelt, vil dette kurset gjennomgå sentrale begreper og praktisk bruk med ett verktøy de kan bruke. For IT-pro og beslutningstakere vil kurset være et grunnlag for å se om brukerne trenger det. For brukere som har fått verktøyet i hendene og vil ha en grunnleggende erfaring og forståelse, vil dette kurset være å komme i gang med PowerBI. 

Målgruppe:

 Medarbeidere som ønsker å utvikle, publisere og administrere dynamiske og visuelle rapporter med profesjonelt design basert på Microsoft Power BI funksjoner. 

Forkunnskaper:

Må ha erfaring fra bruk av pivottabeller. Minimumskravet for å delta på dette kurset er «Excel videregående», men «Excel for Controllere og økonomiansvarlige» anbefales. Kurset passer også for de som har deltatt på «PowerPivot - Microsoft Excel 2013/2016». For dem blir det en nyttig repetisjon av PowerPivot/Power Query før en går videre til Power BI. 

Innhold:

Kort introduksjon til PowerPivot og Power Query (repetisjon fra PowerPivot kurs) 
Kort gjennomgang av forskjeller mellom PowerPivot og pivottabeller, grunnstruktur for god modellering, håndtere datarelasjoner, import av data med Power Query og bruk av Dax. 

Introduksjon til Power BI Desktop

 • Kom i gang med Power BI Deskop
 • Innlastning av data
 • Utvikling og dekorering av rapporter
 • Filtrering av rapporter
 • Bruk av naturlig språk spørringer (skriv inn hva du ønsker og du får det)
 • Bruk av kalenderfunksjon
 • Bruke Power Pivot og Power BI Desktop sammen

Deling og oppdatering av rapporter (Dashboard)

 • Inviter brukere til å se dine rapporter
 • Bruk av arbeidsområde (Workspace) i Power BI
 • Vis rapporter på mobile enheter (f.eks ipad eller ipad)
 • Oppdatering av rapporter
 • Oversikt over dataoppdatering

Other relevant courses