Finn deres gevinstmuligheter med M365

I denne "workshop light" får dere en innføring i mulighetene Microsoft 365 gir, og sammen bruker vi denne kunnskapen til å avklare hvor deres største potensiale ligger. Vi ser på samhandling, produktivitet og kunnskapsdeling samt andre temaer som er spesielt aktuelle for dere.

Gjennom gode og relevante eksempler er målet vårt å inspirere, og få dere til å se mulighetene for hvordan M365 kan være en bedre investering enn dere opplever at det er i dag.  Våre anbefalinger er basert på beste praksis slik Microsoft ser det og hva vi opplever hos våre kunder. Det viktigste er imidlertid at vi inspirerer DEG og DERE til å definere hva som vil være beste bruk hos dere. 

Dere vil forstå hvordan de ulike verktøyene i M365 kan støtte opp om prosessene og prosjektene deres. Hvordan får dere til best mulig samhandling, riktig informasjon til riktig rolle til riktig tid, samhandling og kontroll i prosjekter med interne og eksterne deltagere og hvordan få involvert ansatte i det daglige på en god måte. Vi ser på ulike metoder, verktøy og muligheter i plattformen, og hjelper deg med å faktisk komme videre i digitaliseringsreisen. Hele tiden med et øye på sikkerheten.

 

Avslutningsvis vil vi samle trådene og forlate hverandre med et godt bilde av hva som vil være beste vei videre - hva som bør prioiteres. Vi vet også at det blir mye informasjon som har godt av å fordøyes, så vi avtaler alltid et kort evalueringsmøte dagen etter.

Instruktørene våre er eksperter på M365 og brukeradopsjon. De har bl.a. faste oppdrag for Microsoft og er til enhver tid på siste (og kommende) endringer i verktøyene.

 

Denne seansen gjennomføres digitalt og er tiltenkt en prosjekt- eller ledergruppe. Vi anbefaler maks 6 deltakere. Det begrensede antallet og vår sterke tro på at dette er en optimal start på et fremtidig samarbeid, gjør at vi tilbyr en sterkt rabattert pris. 

Det er likevel ingen forpliktelser utover dette, og uansett kan vi garantere at dere sitter igjen med oppdatert og nyttig kunnskap.