Gevinster og muligheter med Microsoft 365

I dette introduksjonskurset får du en innføring i hvordan Microsoft 365, med alt dets innhold, vil kunne løfte samhandling, produktivitet og kunnskapsdeling til nye nivåer. Du vil få et helikopterperspektiv over Microsoft 365, og en forståelse av hva det faktisk vil si å «jobbe i skyen».

C2C-kursbanner.png

NB! Dette kurset leveres som virtuelt/online kurs på en halv dag. 

Du vil forstå hvordan de ulike verktøyene i M365 støtter opp om prosessene og prosjektene dine. Hvordan får du til best mulig samhandling, riktig informasjon til riktig rolle til riktig tid, samhandling og kontroll i prosjekter med interne og eksterne deltagere og hvordan du får involvert ansatte i det daglige på en god måte. Vi ser på ulike metoder, verktøy og muligheter i plattformen, og hjelper deg med å faktisk komme videre i digitaliseringsreisen. 

Vi gir klare anbefalinger rundt dokumenthåndtering. Du skal få en trygghet når det kommer til hvor du bør lagre hva – hvor lagrer vi personlige filer og hvor lagrer vi fellesskapets filer.  Du vil forstå hva som er sammenheng mellom og forskjell på OneDrive, SharePoint og Teams. 

Våre anbefalinger er basert på beste praksis slik Microsoft ser det og hva vi opplever hos våre kunder. Det viktigste er imidlertid at vi inspirerer DEG og DERE til å definere hva som vil være beste bruk hos dere.  

Forkunnskaper:

Kurset krever ingen forkunnskaper, men vil være nyttig for å få bedre utnyttelse av våre andre kurs:

Other relevant courses

29. August
5 days
Classroom Virtual
29. August
2 days
Classroom Virtual
2. September
1 days
Classroom Virtual