CCSA R81 for Atea

Dette Check Point CCSA R81 kurset går over 2 dager og er et skreddersydd kursopplegg for Atea. Kurset er spesielt rettet mot konsulenter som skal sertifisere seg på CCSA. Kurset er komprimert (raskere gjennomgang og lengre dager) for å optimalisere tidsbruken for konsulentene.

Gjennomføring

Dette kurset gjennomføres aksellerert over 2 dager:

  • torsdag 10.mars og fredag 11.mars kl 09.00 - 18.00.

Deltagerne kan velge om de ønsker å delta i klasserom eller virtuelt med vår Connect2Classroom løsning.

VIKTIG!

Check Point dekker 50% av kursprisen dersom deltagere kan fremvise bestått sertifisering senest 1 uke etter gjennomført trening.

Kursinnhold og forkunnskapskrav

Klikk på linken for kursinnhold:

Målgruppe

Dette kurset er kun for Atea ansatte.

Sertifisering

Kurset inkluderer 1 forsøk på CCSA R81.10 exam 156-218.81.

Eksamenstid kan bestilles og tas ved Glasspapers testsenter.

Om instruktøren Thomas Norbeck

Thomas Norbeck er uten tvil Norges ledende instruktør på opplæring innen Check Points produkter, og gjennomfører både sertifiseringskurs og bedriftsintern kurs på Check Point versjoner og produkter.

Thomas sin nøkkelkompetanse ligger innen Check Point spesielt, men også nettverksteknologi og sikkerhet generelt. I tillegg har han vært involvert i flere IT- og infrastruktur-prosjekter både som teknisk ressurs og som prosjektleder. I ulike perioder har Thomas jobbet som konsulent parallelt med at han har opparbeidet lang erfaring med utvikling, tilpasning og gjennomføring av skreddersydde kurs for bedrifter innen ulike sektorer. Blant annet har han laget og gjennomført nettverkskurs på fire ulike kontinenter. 

Thomas Norbeck har 24 års erfaring med nettverk og sikkerhet både som instruktør og konsulent hos bl.a Azlan, A-Team, Ajourit og Curriculum før han begynte i Glasspaper i 2004. Han jobber i dag som Senior konsulent og instruktør for Glasspaper, samt at han er IT sjef og konsulentleder.