Få kontroll med COBIT

COBIT - rammeverk som fokuserer på IT Governance, dvs. et verktøysett og kontrollrammeverk sett fra forretningens synsvinkel. COBIT sikrer at IT understøtter de forretningsmessige behovene slik at forretningsledelsen kan bygge bro over gapet mellom krav til kontroll, tekniske problemer og den forretningsmessige risiko, altså økonomien, i IT prosjekter.

Cobit Official website       Hva er Cobit?

 

Kurs
Dato
Varighet
7. oktober
3 dager
Classroom Virtual
3 dager
Classroom
3 dager
Classroom

Filter

  • Nullstill alle filtere