Kurs i Amazon Web Services (AWS)

Amazon representerer en høy takt av innovasjon og hyppige nyutgivelser. Det kreves derfor mye av brukerne for å holde tritt med nye produkter og tjenester. Våre autoriserte kurs leveres av sertifiserte AWS instruktører på siste tilgjengelige versjon. Tilegne deg ferdigheter til å designe, distribuere, operere og sikre infrastrukturen og applikasjonene i AWS skyen.

Velg din rolle under og få informasjon om din Learning Path:

AWS_Architect_bold.png AWS_developer_software_bold.png AWS_Devops_path.png AWS_Sysops.png    

 

Kurs
Dato
Varighet
4. oktober
1 dager
Classroom Virtual
0 dager
Virtual Classroom
5. oktober
1 dager
Classroom Virtual
5. oktober
1 dager
Classroom Virtual
6. oktober
3 dager
Classroom Virtual
13. oktober
3 dager
Classroom Virtual
1. september
3 dager
Classroom Virtual Startgaranti
8. september
3 dager
Classroom Virtual
3 dager
Classroom Virtual
6. oktober
3 dager
Classroom Virtual
27. oktober
3 dager
Classroom Virtual
20. september
3 dager
Classroom Virtual Startgaranti
10. november
3 dager
Classroom Virtual
8. november
2 dager
Classroom
1. oktober
1 dager
Classroom

Filter

  • Nullstill alle filtere