Vilkår for Sikkerhetsmåneden 2018

Vilkårene gjelder opplæringspakkene som tilbys i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018

  • Opplæringspakken
  • Bronse
  • Sølv
  • Gull

Tjenesten
Kunden får tilgang til tjenestene som beskrevet på produktsiden https://www.xtramile.no/sikkerhetsmaneden2018

Levering av tjenesten
E-læringskurset fra NorSIS leveres i oktober 2018. E-læringsmoduler som er en del av utvidelsene Bronsepakken, Sølvpakken og Gullpakken, leveres i november. Kunder som kjøper Gullpakken kan be om et annet tidspunkt for utsendelsen av kurset i sin virksomhet. Endring av tidspunkter gjelder kun for e-læringen og ikke for Live-webinar i Gullpakken

Kunden må sende brukere til XtraMile AS senest 7 dager etter bestillingen er gjennomført. Alle brukere må være sendt til XtraMile AS senest 15. september 2018. Bestillinger som mottas etter dette vil få kurset, men at starten av kurset kommer etter 2. oktober. Hvis virksomheten vil ha en garanti for oppstart 2. oktober, må det godkjennes av XtraMile AS skriftlig.

For opplæringspakken, Bronsepakken og Sølvpakken må deltagerlistene leveres i Excelfiler i henhold til instruksjonen i bekreftelsese-posten. Kunden er ansvarlig for at deltagerlistene leveres uten feil i henhold til dette. 

Endringer etter gjennomført bestilling
Bestillingen og valg av produkt for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 er bindende.  

Alle endringer må bestilles via sikkert@xtramile.no

Kunden kan øke antall brukere for sin bestilling. Leverandøren vil fakturere kunden for de nye brukerne i tillegg til et administrasjonsgebyr på 500,- NOK, eks. MVA.

Kunden kan redusere antall brukere som skal motta kurset. Kunden har ikke rett til redusert pris selv om antall brukere reduseres. Kunden faktureres 500,- NOK, eks MVA i administrasjonsgebyr.

Kunden kan også be om endringer av bakgrunnsbilder eller logo. For alle bestillinger av endringer faktureres det 500,- NOK, eks. MVA i administrasjonsgebyr.

Kunden kan avbestille gjennomføring av kurset for sin virksomhet. Ved en avbestilling av produktet er kunden fortsatt forpliktet til å betale for det bestilte produktet. Avbestillingsgebyret er 500,- NOK, eks. MVA

Alle endringer kan bestilles frem til 15.09.2018. XtraMile AS forplikter seg ikke til å gjøre endringer etter dette tidspunktet. Endringer etter dette tidspunktet må aksepteres skriftlig på e-post av XtraMile AS.

Fakturering
Avtalen faktureres ved tidspunktet for bestillingen. Fakturaen har 30 dagers forfall

Behandling av personopplysninger

XtraMile AS og Glasspaper Learning AS må behandle personopplysninger på vegne av kunden for å kunne levere tjenesten.

Ved å inngå denne avtalen, aksepterer du også vilkårene i databehandleravtalen, Standard Databehandleravtale for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018. Databehandleravtalen dekker kravene i henhold til norsk lov om personvern, samt nye krav knyttet til ny personvernforordning(GDPR).

Kort om databehandleravtalen og formål med behandling av personopplysninger
Databehandleravtalen inngås med Glasspaper Learning AS, med XtraMile AS og NorSIS som underleverandører. NorSIS, XtraMile AS og Glasspaper Learning AS samarbeider om å levere Nasjonal Sikkerhetsmåned.

Deling av gjennomføringsdata med NorSIS
Kunden godkjenner at data om kursgjennomføring deles med NorSIS (Norsk senter for Informasjonssikring). Formålet med dette er at NorSIS

  1. Kan gi rapporter til virksomheter som ikke har sin egen statistikk for gjennomføringer. Virksomheten som etterspør statistikk får dette for sine ansatte.
  2. Får oversikt over hvor mange totalt som har deltatt og gjennomført opplæringen i Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018.

Ved motstrid vil vilkårene i databehandleravtalen gå foran vilkårene for personvern i denne avtalen.  

XtraMile AS og Glasspaper Learning AS må behandle personopplysninger på vegne av kunden for å kunne levere tjenesten.