Dette får du i Sølv pakken

  • 8 moduler E-læring fra NorSIS: Din virksomhet får tilgang til standard e-læringskurs på 8 leksjoner utarbeidet av NorSIS. Leksjonene blir sendt ut til dine ansatte tirsdag og torsdager i Oktober 2018. Den første leksjonen blir sendt ut 02.10.2018, den siste leksjonen blir sendt 25.10.2018.

  • 7 ekstra leksjoner innen IT – sikkerhet: Nye og dagsaktuelle temaer innen IT – sikkerhet utarbeidet av XtraMile. Leksjonene blir sendt ut til dine ansatte tirsdag og torsdager i november 2018. Den første leksjonen blir sendt ut 06.11.2018, den siste leksjonen blir sendt 27.11.2018. Du kan også bestemme egne datoer for denne utsendelsen.

  • Egen logo og bakgrunn: Gjør kursene til «dine egne» ved å legge på egen logo og bakgrunnsbilde.

  • Tilgang i 6 måneder: Kurset er tilgjengelig for dine ansatte og eventuelt nyansatte i 6 måneder (t.o.m. mars 2019).

  • Gjennomføringsstatistikk: Virksomheten din vil også få gjennomføringsstatistikk på utsendelsen/kurset i oktober.

  • GDPR kurs og test: I tillegg til kurs i IT – sikkerhet får din virksomhet også tilgang til 6 leksjoners GDPR kurs med tilhørende GDPR test. 

  • Live sikkerhetswebinar for IT -brukere: Dine ansatte har anledning til å delta på live sikkerhetswebinar for IT – brukere. Webinaret leveres i oktober, og praktisk informasjon om deltakelse og gjennomføring vil du motta i september.

  • Live sikkerhetswebinar for IT -teknikere: Dine ansatte har anledning til å delta på live sikkerhetswebinar for IT – teknikere. Webinaret leveres i oktober, og praktisk informasjon om deltakelse og gjennomføring vil du motta i september.

  • Digitalt kampanjemateriell: Dere vil også motta digitalt kampanjemateriell som PowerPoint presentasjon, plakater, filmer og brosjyrer. Les mer om årets kampanjemateriell: https://sikkert.no/opplaering/  Kampanjemateriell fra NorSIS blir gjort tilgjengelig på sikkert.no i begynnelsen av september. Dere vil få tilsendt en e-post med lenke til kampanjemateriell og innloggingsinformasjon. Denne delen av pakken inneholder en presentasjon knyttet til årets tema i oktober, plakater som kan trykkes og henges opp, små filmsnutter, og brosjyrer.

  • Egen kursportal: Din virksomhet får også egen kursportal der alle kursene ligger tilgjengelig for dine ansatte.