Dette får du i Basis pakken

  • 8 moduler E-læring fra NorSIS: Din virksomhet får tilgang til standard e-læringskurs på 8 leksjoner utarbeidet av NorSIS. Leksjonene blir sendt ut til dine ansatte tirsdag og torsdager i Oktober 2018. Den første leksjonen blir sendt ut 02.10.2018, den siste leksjonen blir sendt 25.10.2018.

  • Tilgang i 1 måned: Kurset er tilgjengelig for dine ansatte og eventuelt nyansatte i hele oktober 2018.

  • Gjennomføringsstatistikk: Virksomheten din vil også på forespørsel få gjennomføringsstatistikk på utsendelsen/kurset i oktober.

  • Digitalt kampanjemateriell: Dere vil også motta digitalt kampanjemateriell som PowerPoint presentasjon, plakater, filmer og brosjyrer. Les mer om årets kampanjemateriell: https://sikkert.no/opplaering/  Kampanjemateriell fra NorSIS blir gjort tilgjengelig på sikkert.no i begynnelsen av september. Dere vil få tilsendt en e-post med lenke til kampanjemateriell og innloggingsinformasjon. Denne delen av pakken inneholder en presentasjon knyttet til årets tema i oktober, plakater som kan trykkes og henges opp, små filmsnutter, og brosjyrer.

  • Egen kursportal: Virksomheter over 100 ansatte får også egen kursportal der alle kursene ligger tilgjengelig for dine ansatte.